Author Archives: Hưng Vũ

4 cách để tạo kế hoạch bán hàng thành công

How to Develop an Effective Sales Plan

Nếu không có một kế hoạch bán hàng được xác định rõ ràng, doanh nghiệp của bạn sẽ thất bại. Nếu điều hành doanh nghiệp là một hành trình, thì kế hoạch bán hàng là lộ trình; không có một kế hoạch đúng hướng, bạn sẽ bị thất bại. Mặt khác, một kế hoạch bán […]

7 cách để cải thiện doanh số bán hàng của bạn

Cải thiện doanh số bán hàng

Cần trợ giúp để cải thiện quy trình bán hàng của bạn? Hãy thử bảy chiến lược này Khía cạnh quan trọng nhất của bán hàng là một kế hoạch bán hàng mạnh mẽ mà bạn có thể liên tục cải thiện. Để trở thành một trưởng nhóm hiệu quả, hãy xây dựng mối quan hệ […]

VoIP cho doanh nghiệp: Tại sao nó có ý nghĩa?

VoIP cho doanh nghiệp

Hệ thống điện thoại VoIP có thể rất có lợi cho các doanh nghiệp nhỏ. Hệ thống điện thoại VoIP (Giao thức thoại qua Internet) có ý nghĩa tốt đối với các doanh nghiệp nhỏ. Trên thực tế, nghiên cứu gần đây cho thấy  hơn một phần ba tổng số doanh nghiệp hiện đang sử dụng hệ […]

Chọn mua phần mềm kế toán cho Doanh nghiệp nhỏ phù hợp

Phần mềm kế toán thông dụng

Phần mềm kế toán giúp bạn theo dõi các khoản phải thu, phải trả và chi phí tại một nơi. Phần mềm kế toán khác nhau về tính năng, khả năng tích hợp và hơn thế nữa. Trong khi lựa chọn phần mềm kế toán, hãy đảm bảo đánh giá tất cả các dịch vụ, […]

7 Kỹ thuật Quản lý Hàng tồn kho

Quản lý hàng tồn kho

Quản lý hàng tồn kho là quá trình theo dõi sản phẩm của bạn đang ở đâu và khi nào cần đặt hàng thêm. Những kỹ thuật này có thể cải thiện quy trình quản lý hàng tồn kho của bạn, không phụ thuộc vào phần mềm. Quản lý hàng tồn kho là quá trình sản […]

9 công việc của kế toán doanh nghiệp nên làm hàng ngày

Công việc của kế toán viên hàng ngày

Thật dễ dàng từ bỏ nhiệm vụ kế toán khi bạn bắt đầu là chủ doanh nghiệp nhỏ; rất nhiều đầu việc phải chuẩn bị cho hoạt động kinh doanh khác trong danh sách việc bạn cần làm có vẻ cấp bách hơn. Tuy nhiên, việc tham gia những công việc này hàng ngày sẽ […]

Cách ứng dụng kế toán trong Microsoft Excel

Ứng dụng kế toán trong Excel

Microsoft Office Excel được thiết kế để hỗ trợ các chức năng kế toán như lập ngân sách, lập báo cáo tài chính và tạo bảng cân đối kế toán. Nó đi kèm với chức năng bảng tính cơ bản và nhiều chức năng để thực hiện các phép tính toán học phức tạp. Nó cũng hỗ […]

4 bước để xây dựng hệ thống kế toán cho doanh nghiệp

Thiết lập hệ thống kế toán cho doanh nghiệp

Bạn thành lập doanh nghiệp của mình từ đầu. Bây giờ, để đảm bảo sức khỏe tài chính của doanh nghiệp mới của bạn, bạn phải thiết lập một hệ thống kế toán. Đây có thể là một trong những nhiệm vụ nặng nề nhất để thiết lập một doanh nghiệp mới. Nó bao gồm […]

5 bước để bắt đầu một hệ thống kế toán cho một doanh nghiệp mới

Các đối tượng sử dụng thông tin của kế toán

Hệ thống kế toán là một bộ phận quan trọng của doanh nghiệp. Nếu không có một hệ thống chắc chắn, một doanh nghiệp không thể theo dõi những gì họ sở hữu, những nhà cung cấp mà họ nợ tiền và bất kỳ tài khoản chưa thanh toán nào từ khách hàng. Ngoài ra, dòng […]

Phần mềm kế toán là gì?

Phần mềm kế toán

Phần mềm kế toán là gì? Phần mềm kế toán là phần mềm thực hiện các công việc kế toán và ghi sổ khác nhau. Nó lưu trữ dữ liệu tài chính của doanh nghiệp và thường được sử dụng để thực hiện các giao dịch kinh doanh. Hầu hết các phần mềm kế toán […]