Chíp vi xử lý INTEL Pentium G5420 3.8Ghz+Quạt

  • Số lõi: 2
  • Số luồng: 4
  • Tần số cơ sở của bộ xử lý: 3.80GHz
  • Bộ nhớ đệm: 4MB SmartCache
  • Bus Speed 8 GT/s DMI3
  • TDP54 W