CPU Coffee Lake Intel Core i5-9400 Processor 2.9Ghz + Quạt

4.600.000

  • Số lõi: 6
  • Số luồng: 6
  • Tần số cơ sở của bộ xử lý: 2.90 GHz
  • Tần số turbo tối đa: 4.10 GHz
  • Bộ nhớ đệm: 9 MB SmartCache
  • Bus Speed: 8 GT/s DMI3
  • TDP65 W