Đầu chuyển đổi Orico RCH-GD

515.000

  • Đầu chuyển đổi Type C sang Cổng HDMI
  • Đầu dương (Male): Type C
  • Đầu âm (Female): HDMI
  • Sử dụng để nối thiết bị cổng Type C với thiết bị cổng HDMI
  • Màu sắc: Gold, Sliver, Gray