Đầu chuyển đổi Orico RCV-GD

395.000

  • Đầu chuyển đổi Type C sang Cổng VGA
  • Đầu dương (Male): Type C
  • Đầu âm (Female): VGA
  • Sử dụng để nối thiết bị cổng Type C với thiết bị cổng VGA
  • Màu sắc: Gold, Sliver, Gray