Đầu đọc dữ liệu ổ cứng 3.5inch và 2.5inch Orico 35UTS

375.000

  • Đầu đọc dữ liệu ổ cứng: 3.5inch và 2.5inch SATA 3 USB 3.0
  • Dùng cho cả SSD và HDD
  • Hỗ trợ ổ cứng 2.5inch 2TB, 3.5inch 8TB
  • USB 3.0, tốc độ truyền dữ liệu 5Gbps
  • Hỗ trợ UASP: tăng tốc đồ truyền dữ liệu 20%
  • Hỗ trợ Window 10/8/7/Vista/XP và Mac 9.1 trở lên