Đầu đọc thẻ SSK – All in one

190.000

 • Hãng sản xuất : SSK
 • Loại thẻ nhớ
 • SD Card
 • Mini SD Card
 • Multi Media Card
 • Memory Stick
 • Memory Stick Pro
 • Memory Stick Duo
 • • Memory Stick Pro Duo
 • Compact Flash
 • Micro Driver
 • xD-Picture Card
 • Smart MediaMemory Stick PRO High speed
 • • MMC4.0

 • MMC Plus
 • RS-MMC
 • RS-MMC4.0
 • SDHC
 • microSD
 • xD-TypeH
 • xD-TypeM
 • SDcard ver1.1
 • CF HDD
 • Memory Stick Rom
 • T-flash
 • miniSDHC
 • Kết nối: USB2.0
Danh mục: