DrayTek Vigorswitch G2260

7.590.000

 • 26 port Giagabit Full Layer 2 Managed Switch
 • 20 port Gigabit, 4 port combo Gigabit/slot SFP quang 1.25G
 • 2 slot SFP quang 1.25G
 • Hỗ trợ chia VLAN với chuẩn 802.1q, Port based VLAN, MAC based VLAN, Protocol-based VLAN, VoIP VLAN, Q-in-Q
 • Tính năng LACP giúp gộp băng thông đường truyền
 • Tính năng Spanning tree, Loop detection giúp tăng cường độ ổn định hệ thống
 • MVR, IGMP snooping, QoS tối ưu cho dịch vụ âm thanh và video
 • DHCP snooping chống giả mạo DHCP server
 • ACL, Port security, IP Source Guard, ARP Inspection, DoS, Jumbo Frame
 • VSM (Virtual Stacking Management) điều khiển 16 switches thông qua 1 địa chỉ IP
 • Hỗ trợ cấu hình bằng giao diện web và dòng lệnh
 • Power: 100 ~ 240VAC, 50~60Hz
 • Made in Taiwan
Danh mục: