Hộp nối kỹ thuật Camera, Hộp box nhựa 11x11x5cm Sino