Intel Optane SSD 16GB (MEMPEK1J016GA01)

  • Dung lượng: 16GB
  • Tốc độ đọc: 900 MB/s
  • Tốc độ ghi: 145 MB/s
  • Cổng: M.2
Danh mục: