Logitech Group Microphone

8.390.000

  • Mic mở rộng dùng cho thiết bị Logitech Group
  • Mở rộng quy mô phòng họp từ 14 người tới 20 người
  • Kết nối với Hub của Group qua cáp USB