Mainboard Asrock Rack EP2C602 – Dual CPU Socket 2011

  • Sản phẩm sử dụng CPU Intel Xeon E5 – 2680 v2 (Mã SP: CPUI252). Tối ưu đa nhiệm của hệ thống máy chủ Server và máy Trạm WORKSTATIONS