MÁY CHẤM CÔNG NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT – VÂN TAY IFACE08

Dung lượng lưu trữ   | 3.000 mẫu gương mặt | 5.000 vân tay | 10.000 thẻ | 100.000 log

Tốc độ nhận dạng | < 1.5s

Chuẩn giao tiếp     | TCP/IP | RS 232-485| USB | APDO

Chipset | Intel 32bit   Bộ nhớ | 256 MB         Flash | 64 MB RAM

0985208275
Liên hệ