Máy chấm công RONALD JACK 1000 PLUS

3.000.000

-500 khuôn mặt
-1000 vân tay
– TCP/IP, USB, WIFI
– Nguồn 5V DC