Máy chấm công Ronald Jack K40 DG600ID

2.700.000

– 1000 vân tay
– 1000 thẻ
– 1000 người dùng
– 80.000 bản ghi vào , ra
– TCP/IP, USB, ADMS
– Pin lưu điện
Kiểm soát ra vào
Nguồn 12V DC
0985208275
Liên hệ