Máy chấm công Ronald Jack K60 Pro RJ818

2.000.000

– 3000 vân tay
– 3000 thẻ
– 1000 người dùng
– 100.000 bản ghi vào , ra
– TCP/IP, USB, ADMS
Kiểm soát ra vào
Nguồn 12V DC
0985208275
Liên hệ