Máy chấm công Ronald Jack UA860 X629-ID

3.200.000

– 3000 vân tay
– 3000 thẻ
– 50.000 bản ghi vào , ra
– TCP/IP, USB, ADMS, WIFI
– Pin lưu điện
Kiểm soát ra vào
Nguồn 12V DC
0985208275
Liên hệ