Máy chấm công thẻ cảm ứng ABS880

Dung lượng lưu trữ   |  50.000 thẻ | 100.000 log

Tốc độ nhận dạng | < 0.1s

Chuẩn giao tiếp         | TCP/IP | RS 232-485| USB |APDO

Chipset | Intel 32bit   Bộ nhớ | 512 MB Flash | 64 MB RAM

 

0985208275
Liên hệ