Máy chấm công thẻ cảm ứng Promag TR4000

  • Đọc thẻ cảm ứng RFID 64 bits, tần số 125Khz.
  • Chức năng chấm công.
  • Tích hợp lấy dữ liệu qua giao tiếp USB.
  • Kết nối với máy tính để lấy dữ liệu qua chuẩn
  • mạng TCP/IP. Dữ liệu xuất dạng file Text,
  • CSV sử dụng cho phần mềm Excel, Access…

Made in Taiwan. Bảo hành 01 năm.

0985208275
Liên hệ