Máy chấm công và kiểm soát cửa ABRIVISION ASC 503

4.590.000

Máy kiểm soát cửa kết hợp chấm công | Chỉ sữ dụng thẻ | bảo mật quyền admin bằng thẻ | Chức năng AC chuyên dụng kết nối khóa từ, chuông cửa | 3 chế độ hoạt động: độc lập / Master / Slave