Office Home and Business 2016 32-bit/x64 English APAC EM DVD

4.090.000

  • Office Home and Business 2016 32-bit/x64 English APAC EM DVD
  • Phiên bản mua 1 lần sử dụng vĩnh viễn
  • Phù hợp cho gia đình và doanh nghiệp nhỏ
  • Tương thích Windows 7 trở nên
  • Ứng dụng bao gồm: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook cài đặt hoàn chỉnh
  • trong Office Home and Business 2016.