Switch TotoLink SW16

820.000

  • – 16 ports 10/100Mbps
  • – Hỗ trợ kiểm soát băng thông cho mỗi cổng
  • – Địa chỉ MAC tự động dẫn đầu và tự động AGING
  • – Hỗ trợ đăng ký PHY truy cập đọc / ghi
Danh mục: