Webcam Logitech Meetup- Camera Hội Nghị

23.990.000

  • MeetUp là Camera hội nghị cao cấp của Logitech dành cho các phòng hội nghị và phòng họp nhỏ.
  • Thiết kế nhỏ gọn giảm thiểu dây và hiện tượng rối dây.
  • Công nghệ RightSense™ với tính năng tự động lấy khung.
  • Cho góc nhìn rộng- Kết nối USB cắm vào là hoạt động.
Danh mục: