Cảm biến chuyển động

CẢM BIẾN CHUYỂN ĐỘNG

Tự động phát hiện đối tượng di chuyển trong vùng nhận dạng để tự động bật đèn khu vực lân cận hoặc đưa ra cảnh báo cho chủ nhà khi có sự xâm nhập bất hợp pháp…

Khi không có chuyển động, cảm biến ở trạng thái tắt

Khi có đối tượng trong vùng chuyển động, cảm biến sẽ bật và điều khiển các thiết bị khác

Khi đối tượng ra khỏi vùng phát hiện, cảm biến sẽ điều khiển các thiết bị khác tắt

 

 

Góc quét 120o, khoảng cách phát hiện tối đa từ 5-7m

 

 

 

 

LIÊN KẾT ĐIỀU KHIỂN

Có thể tích hợp cùng với công tắc thông minh để điều khiển một thiết bị như tự động bật đèn hành lang, đèn nhà vệ sinh, đèn tử quần áo…
Mức ưu tiên của cảm biến sẽ cao hơn

Giải pháp an ninh, chống trộm thông minh

Ngăn cản trộm ngay từ những bước xâm nhập đầu tiên, nhà thông minh TUYA giúp chủ nhà xây dựng một kịch bản chống trộm đa lớp, kích hoạt các thiết bị điện thông minh trong nhà cùng tham gia chống trộm

.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT