Chuông cửa không dây sử dụng các cảm biến chuyển động, âm thanh, nhận biết sử có mặt của người và thông báo cho gia chủ, ngoài ra nhiều loại chuông có camera để thu hình khách, hoặc kết hợp chức năng với các thiết bị điện thông minh khác trong gia đình.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.