Khắc phục lỗi Phát lại hình ảnh video trên camera Hikvision không thành công

Phát lại Camera Hikvision không thành công

Bài viết này giải thích cách khắc phục lỗi ” Phát lại không thành công ” hoặc ” Không có tệp ghi ” trên thiết bị Hikvision. Thông báo ” No Match Record Files ” cũng thường hiển thị.

Sự cố liên quan đến ghi ổ cứng hoặc thẻ micro SD .

Cách khắc phục lỗi Hikvision Playback Failed

Dưới đây là các bước để khắc phục lỗi Không phát lại được của Hikvision

  • Đăng nhập vào camera hoặc đầu ghi Hikvision;
  • Đi tới Cấu hình >> Lưu trữ >> Quản lý Lưu trữ ;
  • Chọn ổ cứng hoặc thẻ Micro SD;
  • Nhấp vào Định dạng;
  • Đi tới Cấu hình >>  Bộ nhớ? Cài đặt lịch biểu;
  • Chọn tab Lịch biểu Ghi ;
  • Nhấp vào nút “Xóa tất cả”;
  • Tạo lịch ghi mới.

Lưu ý rằng tất cả dữ liệu sẽ bị xóa và mọi bản ghi sẽ bị mất.

Sau các bước này, bạn có thể thiết lập lại lịch quay.

Những hình ảnh dưới đây cho thấy quá trình hoàn chỉnh …

– Định dạng ổ cứng

Phát lại Hikvision không định dạng được HDD

– Xóa lịch biểu ghi

Phát lại Hikvision không thành công, xóa tất cả

– Tạo lịch ghi âm mới

Phát lại Hikvision ghi liên tục không thành công

Xử lý sự cố

Có lẽ bạn có thể gặp phải sự cố liên quan đến ổ cứng hoặc micro SD không được nhận dạng.

Nếu đúng như vậy, vui lòng tháo bộ nhớ và lắp lại.

Đọc các bài viết liên quan dưới đây để tìm hiểu thêm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *