Author Archives: NAM KHẮC

3 cách để xem đường dẫn thư mục hiện tại trên máy Mac

Mọi tệp trên máy Mac của bạn đều có một đường dẫn thư mục bắt đầu từ thư mục gốc , nhưng không phải lúc nào bạn cũng dễ dàng xem nó là gì. Dưới đây là ba cách để xem đường dẫn thư mục hiện tại trên máy Mac của bạn. Xem đường dẫn […]

Tệp và thư mục (Files and Folders) máy tính là gì?

Tệp và Thư mục Máy tính là gì?

Files and Folders (Tệp và thư mục) là khái niệm dùng để mô tả lưu trữ dữ liệu trên máy tính. Ngay cả khi một thiết bị hiện đại ngày nay như Iphone, Macbook, Laptop…thì hệ điều hành trên thiết bị vẫn ẩn tệp files nhiều nhất có thể, sử dụng chúng một cách bí […]

Cách sử dụng hàm COUNTIF trong Microsoft Excel

Trong Microsoft Excel, COUNTIFlà một trong những hàm được sử dụng rộng rãi nhất. Nó đếm tất cả các ô trong một phạm vi phù hợp với một điều kiện hoặc nhiều điều kiện và nó hữu ích như nhau trong việc đếm các ô có số và văn bản trong đó. Hàm COUNTIF là gì? […]

PHẦN MỀM KẾ TOÁN ONLINE SCTT CLOUD 2021

Phần mềm kế toán online

Khái niệm phần mềm kế toán online Là phần mềm kế toán online có khả năng kết nối  linh hoạt, và khả năng trao đổi với khai thác thông tin từ bắt cứ đâu thông quan truyền kết nối mạng diện rộng (mạng internet). Các dữ liệu kế toán sẽ do nhà phát hành cung cấp phần mềm […]

BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC TRƯỞNG PHÒNG GIAO NHẬN

BẢNG MÔ Tả CÔNG VIỆC TRƯỞNG PHÒNG GIAO NHẬN Bộ phận Phòng giao nhận Chức danh Trưởng phòng Mã công việc GN-TP Cán bộ quản lý trực tiếp Giám đốc Nhiệm vụ, quyền hạn: Triển khai, tổ chức giám sát, kiểm tra việc thực hiện các kế hoạch công tác được chỉ đạo đảm bảo […]

BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN TỔNG HỢP

BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN TỔNG HỢP Bộ phận Phòng giao nhận Chức danh Nhân viên tổng hợp Mã công việc GN-TH Cán bộ quản lý trực tiếp Trưởng phòng giao nhận Nhiệm vụ, quyền hạn: Cập nhật hàng hoá XNK của công ty. Kiểm tra hồ sơ chứng từ hàng hóa XNK […]

BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC THỦ QUỸ

 BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC Thủ quỹ Bộ phận Phòng giao nhận Chức danh Nhân viên thủ quỹ Mã công việc GN-TQ Cán bộ quản lý trực tiếp Trưởng phòng giao nhận Nhiệm vụ, quyền hạn: Thu tiền bán hàng. Kiểm tra và ký các các phiếu thu “bản sao” cho khách. Ký phiếu thu […]

BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN LẬP HÓA ĐƠN

 BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN LẬP HÓA ĐƠN Bộ phận Phòng giao nhận Chức danh Nhân viên lập hóa đơn Mã công việc GN-KT Cán bộ quản lý trực tiếp Trưởng phòng giao nhận Nhiệm vụ, quyền hạn: Lập hóa đơn SP nội địa- xuất khẩu . Cập nhật theo dõi giá sản […]