Hệ thống khóa cửa khuôn mặt, vân tay,mật mã, thẻ kiêm chấm công VS009-MB-40VL

7.988.000

1. Đầu đọc MB40VL-ID nhận dạng bằng khuôn
mặt, vân tay, thẻ và mật mã.
– Dung lượng sử dụng: 3.000 Khuôn mặt,
3.000 vân tay, 10.000 thẻ, 10.000 người
– Bộ nhớ giao dịch : 100.000 lần
2. Phụ kiện dùng cho 1 cửa kính:
– Chốt điện (chốt thả hoặc chốt từ),
– Bộ gá bắt vào cửa
– Nút exit mở từ bên trong (có thể nâng cấp với
nút mở cửa từ xa)

Danh mục:
0985208275
Liên hệ