BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN GIAO NHẬN XNK

 BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN GIAO NHẬN XNK

Bộ phận Phòng giao nhận
Chức danh Nhân viên giao nhận XNK
Mã công việc GN-XNK
Cán bộ quản lý trực tiếp Trưởng phòng giao nhận

 

 Nhiệm vụ, quyền hạn:

 • Tiếp nhận chứng từ các đơn vị kinh doanh-xuất nhập khẩu => Kiểm tra => Lập tờ khai hải quan => Đóng dấu và sắp xếp chứng từ => Nhận lệnh giao hàng (D/O) => Khai báo hải quan => Kiểm hoá tại cửa khẩu => Thông quan hàng hóa.
 • Tiếp nhận mail từ các đơn vị thông qua trưởng đơn vị về chứng từ nhập cũng như, lịch xuất hàng cho các ngày hôm sau.
 • Lưu trữ tờ khai xuất nhập.
 • Lập phiếu nhập kho cho các đơn vị nhận hàng.
 • Lập chứng từ thanh toán.
 • Chuyển các thông báo thuế và theo dõi hạn nộp thuế tại Phong Kế Toán Tài Chánh.
 • Thực hiện công tác 5 S.
 • Tổng kết hồ sơ lưu trư.
 • Nghiên cứu, cập nhật văn bản pháp quy của Cơ quan Hải Quan và Thuế để phục vụ tốt công tác.
 • Họp hàng tháng để đánh giá công tác đã thực hiện, phát huy các ưu điểm và hạn chế, khắc phục tối đa các nhược điểm.

Yêu cầu:

 • Trình độ chuyên môn: Nghiệp vụ ngoại thương XNK.
 • Kiến thức: Am hiểu nghiệp vụ giao nhận XNK. Biết sử dụng phần mềm quản lý kho
 • Kỹ năng: Hoạt động độc lập,ứng xử nhanh khi xảy ra tình huống, nhạy bén trong công việc, làm việc trong môi trường áp lực cao.
 • Tố chất: Nhẫn nại, có phẩm chất tốt và có tính trung thực vì luôn tiếp cận với hàng – tiền mỗi ngày.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *