BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN THANH KHOẢN

BẢNG MÔ Tả công việc NHÂN VIÊN THANH KHOẢN

Bộ phận Phòng giao nhận
Chức danh Nhân viên thanh khoản
Mã công việc GN-TK
Cán bộ quản lý trực tiếp Trưởng phòng giao nhận

Nhiệm vụ, quyền hạn:

 • Cập nhật, lập hồ sơ thanh khoản, hoàn thuế của công ty
 • Báo cáo số liệu và kho khăn nếu có của bộ hồ sơ
 • Trình giám đốc xem xét ký các hồ sơ thanh khoản hoàn thuế.
 • Đang ký bộ hồ sơ thanh khoản hoàn thuế tại Hải quan
 • Cùng kiểm tra đối chiếu bộ hồ sơ với các cán bộ hải quan
 • Theo dõi, đôn đốc trình tư bộ hồ sơ qua các cán bộ hải quan, giải đáp thắt mắt nếu họ hỏi, hoạc yêu cầu bổ sung thêm hồ sơ.
 • Cập nhật các văn bản thông tư mới của nhà nước có liên quan đến công việc và hoạt động của công ty.
 • Ký nhận lại các hồ sơ đã hoàn thanh và pho to 1 bộ lưu để Hải quan lưu trữ
 • Lưu trữ TKHQ, các chứng từ liên quan sau khi đã thanh khoản hoàn thuế xong.
 • Thực hiện các chỉ đạo của TP
 • Thực hiện các báo cáo tuần quy định
 • Tiếp nhận và kiểm tra các chứng từ thanh khoản hoàn thuế
 • Tổng hợp báo cáo chi phí thanh khoản và hoàn thuế
 • Tổng hợp báo cáo tình hình thanh khoản theo qui định
 • Thực hiện các báo cáo tháng theo quy định.
 • Tổng hợp báo cáo quyết toán tình hình thanh khoản và hoàn thuế hàng quí
 • Tổng hợp báo các khó khăn, các qui định mới của nhà nước, tham mưu cho TP các biện pháp khác phục.
 • Tổng hợp báo cáo quyết toán tình hình thanh khoản hoàn thuế hàng năm
 • Thực hiện các chỉ đạo của TP

Yêu cầu:

 • Có trình độ tốt nghiệp Đại học kinh tế hoặc ngành khác nhưng được đào tạo về giao nhận XNK.
 • Am hiểu về lĩnh vực giao nhận XNK, ngoại thương, Chính sách và pháp luật về hải quan, thuế
 • Am hiểu cơ bản về Tiêu chuẩn ISO 9001:2000.
 • Năng lực quản trị và xử lý công việc.
 • Năng lực đàm phán, giao dịch với khách hàng, đối tác.
 • Khả năng thống kê, phân tích, tổng hợp.
 • Sử dụng thành thạo các phần mềm quản lý kho, phần mềm vi tính: Word, Excel, Internet…
 • Biết ngoại ngữ: Anh văn (trình độ B trở lên).
 • Tố chất: năng động, thẳng thắn, cẩn thận, siêng năng, chịu áp lực và dễ hoà nhập.

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *