Quản lý tính lương KPI

Tính lương kpi

Một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới sự sống còn của doanh nghiệp là Hệ thống quản lý bán hàng của Doanh nghiệp nó được coi như là trái tim của Doanh nghiệp. Quản lý bán hàng là một hoạt động quản trị, kiểm soát, chỉ đạo toàn bộ  hệ thống bán hàng trong Doanh nghiệp nó giúp cho bộ phận bán hàng đưa ra những chiến lược và mô hình kinh doanh hợp lý tại từng thời điểm.

Nhiệm vụ quản lý bán hàng là đáp ứng được mục tiêu bán hàng của công ty, giám sát, quản lý nhân sự tại bộ phận bán hàng. Đưa ra những chiến lược cần thiết để đạt được mục tiêu bán hàng, xây dựng được một cơ sở dữ liệu khách hàng tiềm năng, thiết lập những chính sách bán hàng tiêu chuẩn đảm bảo chi phí hợp lý và mang tính khả thi hoàn hảo.

Một quản lý bán hàng phải thực hiện nhiều công việc quản lý khác nhau:

 • Quản lý nhân viên
 • Quản lý khách hàng
 • Quản lý sản phẩm
 • Quản lý thu hồi công nợ
 • Lập các báo cáo Tổng hợp đánh giá tính hiệu quả của hoạt động kinh doanh

Do đó tại một thời điểm để giúp người quản lý bán hàng thực hiện được các công việc trên Hệ thống phần mềm kế toán quản trị doanh nghiệp SCTT được thiết kế giúp người quản lý bán hàng quản lý các công việc trên một cách kịp thời, hiệu quả, chính xác

Quản lý tính lương KPI cho nhân viên bán hàng

       SCTT  giới thiệu bài toán xây dựng lương KPI  và giải pháp quản lý trên hệ thống phần mềm kế toán quản trị ngành đồ uống:

     1. Việc đầu tiên cần xây dựng được bộ KPI phù hợp với ngành nghề kinh doanh của Doanh nghiệp

2. Xây dựng được bộ tiêu chí đánh giá KPI cho từng Vùng, Miền, cho các bộ phận khác nhau: Từ bộ phận quản lý, đến nhân viên bán hàng…Tiêu chí đánh giá có thể khác nhau cho từng khu vực, và có thể cho từng nhân viên khác nhau, vào các thời điểm khác nhau

3. Khai báo bộ tiêu chí đánh giá KPTs trên hệ thống phần mềm kế toán quản trị phục vụ cho việc tính lương KPIs

  • Hệ thống được thiết kế động: Bộ phận tính lương có thể khai báo từng chỉ tiêu theo từng khu vực, thời gian, và có thể khai báo chi tiết đến từng nhân viên khác nhau
  • Ngoài ra có thể đưa trực tiếp từ file Exel vào trong hệ thống
  • Sản lượng bán hàng thực tế phục vụ cho việc tính lương được lấy trực tiếp trên hệ thống bán hàng. Mỗi đơn hàng hệ thống đều xác định được chi tiết của từng nhân viên bán hàng cũng như từng nhân viên quản lý do vậy số liệu hoàn toàn chính xác và tin cậy
 • Sau khi hoàn thành việc khai báo xong bộ chỉ tiêu KPI bộ phận tính lương có thể vào Hệ thống phần mềm để in các bảng lương từ chi tiết đến tổng hợp.

 • Bảng chi tiết thực hiện chỉ tiêu

 • Bảng lương nhân viên KPI

 • Bảng lương tổng hợp

 • Bảng lương tạm ứng

 • Bảng chi lương theo tài khoản

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *