Category Archives: Dịch vụ Tư vấn – Triển khai Phần mềm quản lý Doanh nghiệp

Phần mềm quản lý doanh nghiệp là việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, vận hành và điều phối các nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhằm mang lại hiệu quả toàn diện, đảm bảo cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp…

Quản lý cược thuê vỏ bình bao bì chai két

QUẢN LÝ MUA, BÁN, CƯỢC, THUÊ VỎ BÌNH, VỎ CHAI KÉT Có thể nói đến 98% các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh về các mặt hàng liên quan tới vỏ bình, bao bì, vỏ chai két…gặp nhiều khó khăn trong việc quản lý, quy trình, cách hạch toán trong cũng như trong quá trình […]

Quản lý tính lương KPI

Tính lương kpi

Một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới sự sống còn của doanh nghiệp là Hệ thống quản lý bán hàng của Doanh nghiệp nó được coi như là trái tim của Doanh nghiệp. Quản lý bán hàng là một hoạt động quản trị, kiểm soát, chỉ đạo toàn bộ  hệ thống bán […]

Quản lý chương trình tính chiết khấu, khuyến mại và hỗ trợ

Quản lý các chương trình tính chiếu khấu khuyến mại

CHIẾT KHẤU, KHUYẾN MẠI, HỖ TRỢ Chiết khấu, khuyến mại, hỗ trợ khách hàng đều là một trong những chiến lược bán hàng của doanh nghiệp mục đích nhắm thúc đẩy tăng sản lượng bán hàng, tăng doanh số bán ra Tuy nhiên cần phải hiểu rõ bản chất của từng khái niệm để áp […]

Quản lý bán hàng trong phần mềm kế toán

QUẢN LÝ BÁN HÀNG, QUẢN LÝ CÔNG NỢ Một trong những yếu tố quan trọng trong quản lý bán hàng đó là việc quản lý được công nợ của khách hàng, nó có thể được coi là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến sự thành công của doanh nghiệp. Quản lý công nợ là […]

Kế toán tổng hợp

Kế toán tổng hợp

Kế toán tổng hợp là gì? Kế toán Tổng hợp là người tổng hợp, kiểm tra, đối chiếu số liệu tổng thể để lập báo cáo tài chính cho Doanh nghiệp. Bởi vậy để đảm bảo báo cáo tài chính sau khi được phát hành hạn chế được tối đa những sai sót người làm […]

Phần mềm kế toán Excel

Phần mềm kế toán excel

Để quản lý sổ sách kế toán cơ bản cho doanh nghiệp bằng Excel, cần bắt đầu với một file excel mẫu bao gồm danh mục tài khoản, bảng nhập liệu các giao dịch phát sinh hằng ngày và bảng báo cáo doanh thu/ chi phí. Để tạo phần mềm kế toán Excel cho riêng […]

Quản trị dòng tiền

Quản trị dòng tiền

Dòng tiền là gì? Là sự phản ánh sự vận động của tiền đi vào và đi ra phát sinh trong một thời kỳ nhất định của doanh nghiệp. Dòng tiền bao gồm dòng tiền vào, dòng tiền ra và dòng tiền thuần Phân loại dòng tiền Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh Dòng […]

Chiết khấu thương mại

Chiết khấu thương mại

Chiết khấu thương mại là thuật ngữ quen thuộc đối với các doanh nghiệp thương mại đơn thuần. Không chỉ doanh nghiệp thương mại là bên mua mà là bên bán cũng cần chú ý khi hạch toán chiết khấu thương mại. Chiết khấu thương mại là gì? Mặc dù chiết khấu thương mại là […]

Phần mềm CRM là gì? Tư vấn triển khai cho doanh nghiệp 2021

Phần mềm CRM là gì

Phần mềm CRM (phần mềm quản lý quan hệ khách hàng), đôi khi được gọi là phần mềm tự động hóa lực lượng bán hàng (SFA), giúp các doanh nghiệp theo dõi và quản lý các tương tác của khách hàng trong một hệ thống cơ sở dữ liệu duy nhất. CRM sẽ ghi lại […]

Phần mềm kế toán cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tốt nhất năm 2021

Phần mềm kế toán cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Phần mềm kế toán cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tốt nhất năm 2021: Ngày nay, chủ doanh nghiệp nhỏ được hưởng lợi từ các phần mềm kế toán trên thị trường vì nó giúp họ theo dõi các khoản phải thu và các khoản phải trả, hiểu rõ về khả năng sinh lời từ […]