4 bước để xây dựng hệ thống kế toán cho doanh nghiệp

Thiết lập hệ thống kế toán cho doanh nghiệp

Bạn thành lập doanh nghiệp của mình từ đầu. Bây giờ, để đảm bảo sức khỏe tài chính của doanh nghiệp mới của bạn, bạn phải thiết lập một hệ thống kế toán. Đây có thể là một trong những nhiệm vụ nặng nề nhất để thiết lập một doanh nghiệp mới. Nó bao gồm nhiều bước và, nếu không có sự trợ giúp của chuyên gia, có thể rất khó khăn. Về định nghĩa kế toán là gì?: “Lý thuyết và hệ thống thiết lập, duy trì và kiểm toán sổ sách của một công ty; nghệ thuật phân tích tình hình tài chính và kết quả hoạt động của một công ty kinh doanh từ việc nghiên cứu các giao dịch mua bán, tổng chi phí, Vân vân.

Hệ thống kế toán

Chọn phương pháp kế toán mà doanh nghiệp mới của bạn sẽ sử dụng

Chọn phương pháp kế toán mà doanh nghiệp mới của bạn sẽ sử dụng. Có hai phương pháp: kế toán theo cơ sở tiền mặt và dồn tích. Chọn phương pháp phù hợp nhất với nhu cầu kinh doanh của bạn. Kế toán cơ sở tiền mặt ghi chép các khoản thu tiền mặt và chi tiền mặt khi chúng xảy ra. Không cần các khoản phải trả, phải thu. Kế toán cơ sở dồn tích ghi nhận doanh thu khi thu được chưa trả và ghi nhận chi phí khi phát sinh.

Chọn phương pháp nhập dữ liệu kế toán

Chọn xem bạn sẽ sử dụng chương trình phần mềm kế toán hay sử dụng hệ thống sổ cái kế toán thủ công. Việc mua một hệ thống phần mềm kế toán sẽ dễ dàng và ít rắc rối hơn nhiều. Người dùng không cần phải là một kế toán viên để sử dụng một số chương trình phần mềm kế toán trên thị trường. Chọn Quickbooks hoặc Peachtree cho các doanh nghiệp nhỏ hơn. Hướng dẫn sẽ hướng dẫn bạn cách thiết lập công ty và biểu đồ tài khoản của công ty. Lập các tài khoản cho từng loại hoạt động, bao gồm doanh thu, chi phí và vốn chủ sở hữu.

Thiết lập phương pháp nhập hóa đơn, chứng từ và doanh thu.

Thiết lập phương pháp nhập hóa đơn, chứng từ và doanh thu. Thiết lập các tham số xung quanh việc ai sẽ nhập dữ liệu vào hệ thống kế toán, khi nào dữ liệu sẽ được nhập và ai sẽ là người chịu trách nhiệm nhập dữ liệu đó. Viết các bước này xuống và ánh xạ chúng bằng định dạng ánh xạ quy trình. Sử dụng Microsoft Visio hoặc máy tính bảng vẽ đồ thị. Khi quy trình này được vạch ra, việc huấn luyện mọi người cách làm theo quy trình của bạn sẽ dễ dàng hơn và nó sẽ giúp bạn đi đúng hướng.

Tuyển dụng một kế toán viên

Chọn một kế toán viên có thể xem xét sổ sách của bạn mỗi tháng một lần hoặc mỗi quý một lần. Chỉ cần nhập dữ liệu thôi là chưa đủ. Một kế toán viên được đào tạo để cập nhật thông tin từ dữ liệu quan trọng đối với sự thành công của doanh nghiệp của bạn. Chọn một nhân viên kế toán mà bạn có thể có được gần với địa điểm kinh doanh của bạn. Chọn một kế toán viên có chứng chỉ và chứng nhận đào tạo, có kinh nghiệp thì tốt hơn nữa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *