5 bước để bắt đầu một hệ thống kế toán cho một doanh nghiệp mới

Các đối tượng sử dụng thông tin của kế toán

Hệ thống kế toán là một bộ phận quan trọng của doanh nghiệp. Nếu không có một hệ thống chắc chắn, một doanh nghiệp không thể theo dõi những gì họ sở hữu, những nhà cung cấp mà họ nợ tiền và bất kỳ tài khoản chưa thanh toán nào từ khách hàng. Ngoài ra, dòng tiền của một công ty phải được theo dõi để đảm bảo nó không chi tiêu không cần thiết và là thước đo để định giá. Tạo một hệ thống kế toán không cần phải là một nhiệm vụ quá phức tạp; Miễn là doanh nghiệp biết mình sở hữu những gì và nợ tiền của ai, hệ thống kế toán có thể được thiết lập tương đối dễ dàng.

Phần mềm kế toán

Mở tài khoản ngân hàng cho doanh nghiệp

Mở tài khoản ngân hàng cho doanh nghiệp. Tài khoản ngân hàng sẽ cần thiết để chấp nhận thanh toán và thanh toán cho các chủ nợ của bạn. Nếu bạn có nhân viên, bạn cũng nên lập một tài khoản lương riêng. Khi bạn chấp nhận thanh toán bằng tiền mặt, các giao dịch thẻ tín dụng sẽ xóa công ty phát hành thẻ tín dụng và bạn cần thanh toán cho nhân viên của mình, tài khoản này là nơi tiền sẽ được gửi và rút.

Lập danh sách các Nhà cung cấp

Lập danh sách các chủ nợ. Danh sách này sẽ trở thành tài khoản nợ phải trả của bạn trong hệ thống kế toán của bạn. Bao gồm tất cả những người mà bạn nợ tiền, chẳng hạn như nhà cung cấp, công ty thẻ tín dụng, công ty thế chấp, ngân hàng và công ty tài chính. Đảm bảo bao gồm số tiền nợ của từng chủ nợ của bạn.

Tạo danh sách các mặt hàng và vật liệu mà công ty sở hữu

Tạo danh sách các mặt hàng và vật liệu mà công ty sở hữu. Danh sách này sẽ trở thành tài sản của bạn trong hệ thống kế toán. Ví dụ bao gồm tiền mặt, thiết bị văn phòng, tòa nhà, xe cộ và đồ dùng văn phòng. Bao gồm giá trị của các tài sản khi bạn lập danh sách của mình.

Xác định số lượng giảm giá bạn sẽ cung cấp.

Xác định số lượng giảm giá bạn sẽ cung cấp. Nếu bạn định mở rộng tín dụng cho khách hàng của mình, hãy xác định xem bạn có giảm giá cho những khách hàng thanh toán kịp thời hay không. Ví dụ: bạn có thể cung cấp cho khách hàng của mình chiết khấu 3% nếu họ thanh toán hết tài khoản của mình trong vòng 10 ngày kể từ ngày mua hàng.

Chọn mua phần mềm kế toán

Chọn một hệ thống kế toán trên máy vi tính và nhập dữ liệu. Một doanh nghiệp có thể chọn từ các hệ thống kế toán khác nhau. Chọn hệ thống kế toán phù hợp nhất cho doanh nghiệp của bạn. Hãy nhớ rằng mỗi hệ thống kế toán trên máy tính đều yêu cầu một mức độ kinh nghiệm nhất định. Tại SCTT cung cấp giải pháp phần mềm kế toán dành cho người dùng ít nhất là quen thuộc với kế toán và phần mềm có thể được sử dụng bởi những người có kinh nghiệm kế toán hạn chế hoặc không có.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *