7 mẹo sử dụng phần mềm CRM để cải thiện năng suất làm việc

Một phần mềm Quản lý quan hệ khách hàng (CRM) tốt   không nên khó hiểu. CRM có thể là người hùng của bạn vì nó giúp bạn tiết kiệm thời gian, xây dựng các quy trình hiệu quả hơn và cải thiện năng suất của nhóm.

Dưới đây là 7 mẹo về cách phần mềm CRM có thể cải thiện năng suất làm việc nhân viên.

  1. Tự động hóa quy trình làm việc bán hàng – Khi tự động hóa được thiết lập đúng cách, các nhiệm vụ tốn thời gian sẽ giảm bớt, do đó tập trung vào các quy trình quy trình bán hàng cần thiết cho sự phát triển của công ty. Thiết lập email được cá nhân hóa tự động cho khách hàng tiềm năng và khách hàng tiềm năng, tạo các nhiệm vụ tiếp theo khi có cơ hội mới, quản lý quy trình để theo dõi mức độ tương tác của người liên hệ, đánh giá khách hàng tiềm năng và chấm điểm là một số mẫu có thể được tự động hóa.
  2. Tích hợp CRM với các công cụ khác – Một CRM mạnh mẽ có thể khiến mọi thứ hoạt động trong một hệ sinh thái và luôn tập trung. Tăng năng suất bằng cách giảm nhu cầu chuyển đổi giữa các hệ thống khác nhau và có thể làm mất tập trung của bạn.
  3. Tài liệu tập trung – Nắm bắt thông tin, giữ cho dữ liệu chính xác và cập nhật, đồng thời đảm bảo mọi người đều có quyền truy cập vào thông tin họ cần.
  4. Phân tích báo cáo – Dễ dàng xác định rủi ro tiềm ẩn và các cơ hội có thể có bằng bảng điều khiển xem một trang về hiệu suất của công ty bạn. Điều này cũng sẽ giúp bạn ưu tiên và quản lý các vấn đề có thể ảnh hưởng đến năng suất của nhóm bạn.
  5. Quản lý quyền truy cập và quyền – CRM có thể tổ chức, thiết lập nhanh chóng và chỉ định quyền truy cập cho các thành viên nhóm hoặc nhóm cụ thể trong tổ chức của bạn.
  6. Sử dụng nhãn và bộ lọc – Việc thiết lập nhãn và bộ lọc phù hợp có thể giúp nhóm của bạn dễ dàng nhận dạng, hiển thị nhanh và truy cập thông tin để cộng tác làm việc.
  7. Bảng điều khiển CRM thân thiện với người dùng – Thu thập dữ liệu cần thiết, nhập liệu dễ dàng, phân công nhiệm vụ, CRM tùy chỉnh giúp mọi người trong nhóm làm việc hiệu quả dễ dàng hơn. Khi thiết lập trang tổng quan và quy trình của bạn, hãy cân nhắc trải nghiệm hành trình người dùng tuyệt vời.

Việc xem xét những bước nhỏ về năng suất này có thể mang lại những lợi ích lớn. CRM khi được sử dụng đúng cách có thể có hiệu quả trong việc đảm bảo mọi việc được hoàn thành và mọi người trong nhóm đều làm việc hiệu quả.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *