BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC TRƯỞNG PHÒNG GIAO NHẬN

BẢNG MÔ Tả CÔNG VIỆC TRƯỞNG PHÒNG GIAO NHẬN

Bộ phận Phòng giao nhận
Chức danh Trưởng phòng
Mã công việc GN-TP
Cán bộ quản lý trực tiếp Giám đốc

Nhiệm vụ, quyền hạn:

 • Triển khai, tổ chức giám sát, kiểm tra việc thực hiện các kế hoạch công tác được chỉ đạo đảm bảo thực hiện đúng tiến độ, chất lượng, đáp ứng được yêu cầu của các đơn vị.
 • Giải quyết các phản ánh, khiếu nại của KH hay đơn vị bạn theo chức năng chuyên môn của đơn vị.
 • Thực hiện các báo cáo phát sinh trong ngày.
 • Tổ chức quản lý phương tiện vận chuyển, nhà xưởng, lao động tại Phong.
 • Nhận, gửi các thông tin (qua mail nội bộ) liên quan đến đơn vị.
 • Ký các chứng từ xuất, nhập hàng hóa, hóa đơn bán hàng, chứng từ thu chi tiền mặt, hồ sơ chứng từ giao nhận XNK, nội địa, lệnh tăng ca…
 • Kiểm điểm các công việc đã triển khai của các ngày trong tuần trước, chỉ đạo giải quyết những tồn tại, đề xuất biện pháp cải tiến để cho công tác tuần sau được triển khai, thực hiện theo đúng các kế hoạch đề ra đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng.
 • Thực hiện các báo cáo tuần theo quy định.
 • Tổng hợp, phân tích, đánh gía kiểm điểm các mặt công tác chuyên môn, nghiệp vụ, quản lý chi tiêu, sử dụng vật tư, các khoản định mức khoán, tinh thần thái độ phục vụ và làm thỏa mãn các yêu cầu của khách hàng.
 • Triển khai, tổ chức giám sát, kiểm tra việc thực hiện các kế hoạch được duyệt đảm bảo thực hiện đúng tiến độ, chất lượng.
 • Thực hiện các báo cáo tháng theo quy định.
 • Ký và phê duyệt các khoản chi tiêu liên quan đến hoạt động của đơn vị theo phân cấp ủy quyền.
 • Phê duyệt các phương án tiếp nhận hàng hóa, kế hoạch giao nhận hàng hóa mà các đơn vị yêu cầu.
 • Tìm kiếm, trao đổi, học tập các nghiệp vụ chuyên môn của các đơn vị ngoài Cty để không ngừng nâng cao chất lượng của công tác phục vụ.
 • Tổ chức công tác đánh gía và điều chỉnh lại các khoản định mức khoán liên quan đến các mặt hoạt động của PGN, nhằm bảo đảm sử dụng có hiệu qủa các khoản kinh phí này.
 • Triển khai các biện pháp tổ chức thi đua tại PGN.
 • Tổ chức thực hiện các chương trình, chuyên đề, đề tài, … về đổi mới công tác, đổi mới tư duy, phong cách phục vụ nhằm không ngừng nâng cao chất lượng của công tác phục vụ và thoả mãn khách hàng.
 • Tổ chức tốt hệ thống nghiệp vụ của PGN hoạt động có hiệu quả, phù hợp theo chính sách, mục tiêu chất lượng của PGN, Công ty và phù hợp với hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000.
 • Thực hiện các báo cáo Quý theo quy định.
 • Tổ chức quy hoạch, bồi dưỡng CB đương nhiệm, CB kế cận theo định hướng chung của Công ty.
 • Phê duyệt các phương án, kế hoạch giao nhận hàng hóa thuộc chức năng hoạt động của PGN.

Yêu cầu:

 • Có trình độ tốt nghiệp Đại học kinh tế hay ngoại thương.
 • Am hiểu về lĩnh vực giao nhận XNK, ngoại thương, quản lý kho tàng, quản lý phương tiện vận chuyển; Chính sách và pháp luật về hải quan, thuế, giao thông công chánh.
 • Am hiểu về các kiến thức liên quan đến công tác Quản trị kho tàng, Quản lý kế hoạch, Quản lý lao động, Quản lý phương tiện thiết bị vận chuyển.
 • Am hiểu Luật lao động.
 • Am hiểu cơ bản về Tiêu chuẩn ISO 9001:2000.
 • Năng lực quản trị và xử lý công việc.
 • Năng lực hoạch định chiến lược.
 • Khả năng hoạch định công việc.
 • Năng lực đàm phán, giao dịch với khách hàng, đối tác.
 • Năng lực tổ chức huấn luyện – đào tạo.
 • Khả năng thống kê, phân tích, tổng hợp.
 • Sử dụng thành thạo các phần mềm quản lý kho, phần mềm vi tính: Word, Excel, Internet…
 • Biết ngoại ngữ: Anh văn (trình độ B trở lên).
 • Sức khoẻ tốt, chịu khó di chuyển.
 • Tính trung trực cao.
 • Ham học hỏi.
 • Nhạy bén, quyết đoán khi hành xử công việc.
 • Dám làm và dám chịu trách nhiệm.
 • Năng động, sáng tạo, ứng biến tốt.
 • Có khả năng làm việc độc lập, dưới áp lực cao, khả năng điều hành và làm việc theo nhóm.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *