BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC TRƯỞNG PHÒNG TIẾP THỊ

BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC TRƯỞNG PHÒNG TIẾP THỊ

Bộ phận Phòng tiếp thị
Chức danh Trưởng phòng tiếp thị
Mã công việc TT-TP
Cán bộ quản lý trực tiếp Giám đốc
 1. Nhiệm vụ, quyền hạn:

 • Thiết lập, tổ chức, quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của PTT theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đã được quy định.
 • Tham mưu cho GĐ về toàn bộ các vấn đề liên quan nghiệp vụ marketing và công tác kinh doanh, hướng đến mục tiêu thực hiện “Marketing tổng lực” trong doanh nghiệp. Triển khai thực hiện các kế hoạch marketing đã được phê duyệt.
 • Thiết lập, triển khai áp dụng, duy trì hệ thống quản lý chất lượng tại bộ phận.
 • Thiết lập, tổ chức, quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của PTT theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đã được quy định.
 • Xây dựng các chương trình hành động, kế hoạch marketing hàng tháng, qúy, năm. Triển khai thực hiện đảm bảo đạt mục tiêu kế hoạch đề ra.
 • Quản lý, đào tạo, huấn luyện kỹ năng về kinh doanh tiếp thị, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho nhân viên thuộc quyền, nhằm không ngừng cải tiến chất lượng công tác của PTT.
 • Nghiên cứu, đề xuất lên GĐ các cải tiến, các biện pháp, các giải pháp khả thi có liên quan đến nhiệm vụ được giao. Nghiên cứu áp dụng các biện pháp để không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động của PTT.
 • Thường xuyên truy cập, cập nhật thông tin (thông qua internet, sách báo, tạp chí,…) nhằm đề đạt kịp thời những quyết sách kinh doanh, tiếp thị.
 • Thường xuyên củng cố, xây dựng đoàn kết nội bộ; luôn đặt lợi ích Công ty lên hàng đầu.
 • Phối hợp các Phòng liên quan trong triển khai thực hiện công việc nhằm đạt mục tiêu chung do Công ty đặt ra.
 • Thực thi đúng quy chế, quy định chung của Công ty và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn PTT.
 • Thừa ủy nhiệm GĐ giao dịch với các đối tác hoặc các cơ quan, tổ chức trong khuôn khổ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của PTT.
 • Báo cáo bằng văn bản kết quả công việc từng chương trình được triển khai và các báo cáo tháng, quý, sơ kết 06 tháng, tổng kết năm theo quy định.
 • Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của GĐ trong khuôn khổ phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của PTT.
 • Chịu trách nhiệm trước GĐ về toàn bộ kết quả hoạt động của PTT.
 • Được toàn quyền điều hành mọi hoạt động của PTT; Được chủ động phân công, phân nhiệm, điều chuyển nhân sự trực thuộc PTT thực hiện các công việc theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của PTT.
 • Được phối hợp ngang cấp với các đơn vị để thực hiện nhiệm vụ; Được đề nghị các cá nhân, bộ phận, đơn vị trực thuộc công ty thông qua GĐ cung cấp thông tin, tài liệu, hồ sơ, mẫu mã… phục vụ cho công tác liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của PTT.
 • Được đề nghị Công ty cung cấp các nguồn nhân lực, tài lực, vật lực, phương tiện, trang thiết bị, điều kiện làm việc hợp lý để hoàn thành nhiệm vụ.
 • Được đề xuất các biện pháp khen thưởng, kỷ luật, tăng giảm lương, đề bạt, thuyên chuyển vị trí… của nhân viên thuộc quyền.
 • Được đề xuất các biện pháp khen thưởng hay xử lý kỷ luật đối với các đơn vị, cá nhân không tích cực hỗ trợ, hợp tác khi được yêu cầu hoặc cản trở đến việc thực hiện nhiệm vụ của PTT.
 • Được xét khen thưởng tùy theo mức độ tham gia và hiệu quả công tác đạt được thông qua chức năng-nhiệm vụ được giao phù hợp với quy định khen thưởng của công ty.
 1. Yêu cầu:

 • Trình độ: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành kinh tế, marketing, quản trị kinh doanh.
 • Ngoại ngữ: Anh văn trình độ C trở lên
 • Tin học: Vi tính văn phòng.
 • Thông qua các khóa huấn luyện về quản lý kinh doanh, marketing.
 • Thông qua các khóa huấn luyện về hệ thống quản trị chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000.
 • Năng lực quản trị và xử lý công việc
 • Năng lực quản lý, hoạch định chiến lược, chính sách kinh doanh tiếp thị.
 • Năng lực đàm phán, giao dịch với khách hàng, đối tác.
 • Năng lực tổ chức huấn luyện đào tạo cán bộ kế thừa.
 • Năng lực thống kê, phân tích, tổng hợp
 • Khả năng truy cập internet, xử lý thông tin.
 • Khả năng làm việc tốt dưới áp lực cao.
 • Trung thực
 • Ham học hỏi
 • Nhạy bén, quyết đoán, dám chịu trách nhiệm
 • Năng động, sáng tạo, ứng biến tốt
 • Có khả năng làm việc độc lập và khả năng làm việc nhóm.

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *