Cách đặt giới hạn thời gian cho ứng dụng trên iPhone và iPad

Cách đặt giới hạn thời gian cho ứng dụng trên iPhone và iPad

Với sự xuất hiện của iOS 12 . Tính năng Giới hạn ứng dụng đi kèm với nó cho phép khóa ứng dụng sau một khoảng thời gian nhất định. Đây là cách nó hoạt động.

Giới hạn ứng dụng chính xác là âm thanh của nó; nó giới hạn lượng thời gian bạn có thể sử dụng một ứng dụng cụ thể. Bạn chỉ định ứng dụng (hoặc toàn bộ danh mục ứng dụng) và iOS sẽ từ chối khởi chạy chúng khi bạn đã đạt đến thời gian quy định. Chẳng hạn, nó rất tốt để hạn chế lượng thời gian trẻ em dành cho các ứng dụng như YouTube, nhưng cũng có thể giúp ích cho bạn nếu bạn gặp khó khăn trong việc đặt giới hạn cho những thứ như chứng nghiện mạng xã hội của mình.

Nhân tiện, ngay cả sau khi bạn đạt đến Giới hạn ứng dụng, bạn có thể ghi đè nó bằng cách nhập mật mã. Điều đó có nghĩa là bạn sẽ không bao giờ bị khóa hoàn toàn khỏi ứng dụng của mình (trừ khi bạn không biết mã), nhưng đặt giới hạn vẫn có thể đủ để khiến bạn tạm dừng khi mở Instagram lần thứ một triệu vào lúc 3 giờ sáng.

Cách đặt giới hạn ứng dụng cho một ứng dụng cụ thể

Để bắt đầu mọi thứ, hãy mở ứng dụng Cài đặt rồi nhấn vào “Thời gian sử dụng”.

Nhấn vào thời gian sử dụng màn hình

Bạn sẽ thấy một biểu đồ ở đầu màn hình tiếp theo. Nhấn vào biểu đồ hoặc tùy chọn “Tất cả thiết bị” ngay phía trên biểu đồ.

Nhấn vào Tất cả thiết bị

Cuộn xuống danh sách ứng dụng bạn đang sử dụng, sau đó nhấn vào ứng dụng mà bạn muốn đặt giới hạn mới.

Nhấn vào ứng dụng bạn muốn giới hạn

Nhấn vào nút “Thêm giới hạn” ở cuối màn hình.

Nhấn vào Thêm giới hạn

Cuối cùng, đặt giới hạn thời gian bằng cách cuộn giờ và phút. Nếu bạn muốn đặt giới hạn cho các ngày khác nhau trong tuần, hãy nhấn vào “Tùy chỉnh ngày”.

Chọn giới hạn thời gian

Nhấn vào “Thêm” để áp dụng các thay đổi và đặt giới hạn ứng dụng.

Nhấn vào Thêm

Cách đặt giới hạn ứng dụng cho toàn bộ danh mục ứng dụng

Một lần nữa, quá trình bắt đầu trong ứng dụng Cài đặt. Nhấn vào “Thời gian sử dụng” để xem tất cả các cài đặt liên quan đến phúc lợi kỹ thuật số.

Nhấn vào thời gian sử dụng màn hình

Tiếp theo, hãy nhấn vào “Giới hạn ứng dụng”.

Nhấn vào Giới hạn ứng dụng

Nhấn vào “Thêm giới hạn”.

Tapp Thêm giới hạn

Nhấn để chọn bất kỳ danh mục nào bạn muốn tạo giới hạn mới, sau đó nhấn “Tiếp theo” để tiếp tục.

Chọn danh mục, chạm vào Tiếp theo

Chọn giới hạn thời gian bạn muốn áp dụng và một lần nữa, nếu bạn muốn đặt các giới hạn khác nhau cho những ngày cụ thể, hãy nhấn vào “Tùy chỉnh ngày”. Nhấn vào “Quay lại” khi hoàn tất.

Chọn giới hạn thời gian

Bạn đã sẵn sàng và bạn cũng có thể đặt các giới hạn bổ sung nếu muốn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *