Cách nhóm và tạo hoạt ảnh cho các đối tượng trong Microsoft PowerPoint

Cách nhóm và tạo hoạt ảnh cho các đối tượng trong Microsoft PowerPoint

Nếu bạn có một số đối tượng trên trang chiếu PowerPoint mà bạn muốn gán cùng một hoạt ảnh, bạn không phải áp dụng hoạt ảnh cho chúng riêng lẻ. Thay vào đó, hãy nhóm chúng lại với nhau để chúng hoạt động như một đối tượng.

Để bắt đầu, hãy mở bản trình bày PowerPoint và chuyển đến trang chiếu có chứa các đối tượng mà bạn muốn nhóm và tạo hoạt ảnh. Nếu bạn chưa chèn các đối tượng , bạn có thể làm như vậy bằng cách nhấp vào tab “Chèn” và chọn tùy chọn (chẳng hạn như “Hình ảnh” hoặc “Hình dạng”) cho đối tượng mong muốn của bạn.

Nhấp vào tab "Chèn" và chọn một tùy chọn để chèn một đối tượng.

Tiếp theo, chọn tất cả các đối tượng trên trang chiếu mà bạn muốn nhóm lại với nhau. Bạn có thể thực hiện việc này bằng cách nhấn và giữ phím “Ctrl” (“Command” trên Mac) và nhấp vào các đối tượng. Ngoài ra, bạn có thể nhấp và kéo chuột qua các đối tượng.

Một đối tượng được chọn nếu một hộp xuất hiện xung quanh nó.

Chọn các đối tượng bạn muốn nhóm lại với nhau.

Tiếp theo, nhấp chuột phải vào một đối tượng đã chọn. Trong menu ngữ cảnh xuất hiện, di con trỏ của bạn qua “Nhóm”, sau đó chọn “Nhóm” từ menu phụ.

Bấm chuột phải vào đối tượng, di chuột qua "Nhóm" trong menu ngữ cảnh, sau đó chọn "Nhóm" từ menu phụ.

Tất cả các đối tượng đã chọn hiện được nhóm lại với nhau và PowerPoint sẽ coi chúng như một đối tượng duy nhất.

Một nhóm hình trái tim trên trang chiếu PowerPoint.

Khi bạn áp dụng một hoạt ảnh, nó sẽ ảnh hưởng đến tất cả các đối tượng có trong nhóm đó. Để đặt hoạt ảnh, hãy nhấp vào nhóm và trong tab “Hoạt ảnh”, chọn hoạt ảnh mà bạn muốn sử dụng từ các tùy chọn “Hoạt ảnh”. Chúng tôi sẽ sử dụng hoạt ảnh “Float In” trong ví dụ này.

Nhấp vào tab "Hoạt ảnh" và sau đó chọn một hoạt ảnh từ nhóm "Hoạt ảnh".

Bây giờ, khi bạn phát hoạt ảnh, các đối tượng trong nhóm sẽ hoạt ảnh đồng thời.

Thats tất cả để có nó! Một phần lớn sức hấp dẫn của PowerPoint là khả năng thao tác các đối tượng theo nhiều cách khác nhau. Bạn có thể nâng kỹ năng hoạt hình của mình lên cấp độ tiếp theo bằng cách kết hợp nhiều đường chuyển động vào đối tượng được nhóm của bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *