Cách nhúng Phông chữ vào Tài liệu Microsoft Word

Cách thay đổi cài đặt tự động sửa viết hoa của Word

Nếu bạn sử dụng phông chữ tùy chỉnh (bất kỳ thứ gì khác ngoài phông chữ tích hợp sẵn của Word) trong tài liệu của mình, việc nhúng các phông chữ đó đảm bảo rằng bất kỳ ai xem tài liệu sẽ thấy nó theo cách bạn dự định.

Nếu bạn đã từng mở tài liệu Microsoft Word với phông chữ tùy chỉnh mà bạn chưa nhúng, bạn biết rằng Microsoft Word sẽ thay đổi phông chữ tùy chỉnh thành cài đặt phông chữ mặc định của bạn. Sự thay đổi đó có thể làm xáo trộn bố cục tài liệu của bạn và khiến nó trông luộm thuộm và khó đọc. Bạn có thể nhúng phông chữ tùy chỉnh vào tài liệu Microsoft Word của mình để đảm bảo rằng nó vẫn giữ nguyên định dạng của bạn khi bạn gửi cho người khác. Nhúng phông chữ làm cho kích thước tệp tài liệu lớn hơn một chút, nhưng nó đáng giá trong một số trường hợp.

Đây là cách nhúng một phông chữ tùy chỉnh vào tài liệu Microsoft Word của bạn.

Trong một tài liệu đang mở, hãy chuyển sang menu “Tệp”.

Trên thanh bên mở ra, nhấp vào lệnh “Tùy chọn”.

Trong cửa sổ Tùy chọn Word, hãy nhấp vào danh mục “Lưu”.

Ở bên phải, chọn hộp kiểm “Nhúng phông chữ vào tệp”.

Chọn hộp “Chỉ nhúng các ký tự được sử dụng trong tài liệu (tốt nhất để giảm kích thước tệp).” Chọn tùy chọn này có nghĩa là Word sẽ chỉ nhúng một phông chữ nếu nó được sử dụng trong tài liệu. Nếu bạn không chọn tùy chọn này, Word sẽ nhúng tất cả các phông chữ trong hệ thống của bạn vào tệp, ngay cả khi chúng không được sử dụng.

Bạn nên chọn “Không nhúng phông chữ hệ thống phổ biến”. Tùy chọn này cũng làm giảm kích thước tệp vì nó sẽ không nhúng các phông chữ hệ thống phổ biến.

Nhấp vào “OK” để lưu cài đặt của bạn.

Bây giờ các phông chữ bạn sử dụng trong tài liệu của mình đã được nhúng vào tệp và tài liệu của bạn sẽ trông đẹp nhất khi người khác xem nó.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *