Author Archives: Nguyễn Sỹ Điệp

MÔ TẢ CÔNG VIỆC CỬA HÀNG TRƯỞNG

MÔ TẢ CÔNG VIỆC CỬA HÀNG TRƯỞNG Bộ phận Cửa hàng … Chức danh Cửa hàng trưởng Mã công việc CU-CHT Cán bộ quản lý trực tiếp Trưởng kênh bán lẻ        1.Nhiệm vụ: Quản lý nhân viên bán hàng: Sắp xếp lịch làm việc cho nhân viên bán hàng thuộc quyền quản […]

MÔ TẢ CÔNG VIỆC TRƯỞNG KÊNH BÁN LẺ

MÔ TẢ CÔNG VIỆC TRƯỞNG KÊNH BÁN LẺ Bộ phận Phòng bán hàng Chức danh Trưởng kênh bán lẻ Mã công việc BH-TKBL Cán bộ quản lý trực tiếp Trưởng phòng bán hàng Trách nhiệm: Doanh thu bán hàng: Chịu trách nhiệm mục tiêu doanh thu được giao. Lập kế hoạch thực hiện theo chỉ […]

MÔ TẢ CÔNG VIỆC TRƯỞNG KÊNH SIÊU THỊ

MÔ TẢ CÔNG VIỆC TRƯỞNG KÊNH SIÊU THỊ Bộ phận Phòng bán hàng Chức danh Trưởng kênh siêu thị Mã công việc BH-TKST Cán bộ quản lý trực tiếp Trưởng phòng bán hàng Trách nhiệm: Doanh thu bán hàng: Chịu trách nhiệm mục tiêu doanh thu được giao. Lập kế hoạch thực hiện theo chỉ […]

MÔ TẢ CÔNG VIỆC GIÁM SÁT BÁN HÀNG ĐẠI LÝ

MÔ TẢ CÔNG VIỆC GIÁM SÁT BÁN HÀNG ĐẠI LÝ Bộ phận Phòng bán hàng Chức danh Giám sát bán hàng đại lý Mã công việc BH-GSBH Cán bộ quản lý trực tiếp Trưởng kênh bán hàng đại lý      1.Trách nhiệm: Mỗi giám sát có nhiệm vụ quản lý 4 đại lý thuộc […]

MÔ TẢ CÔNG VIỆC TRƯỞNG KÊNH ĐẠI LÝ

MÔ TẢ CÔNG VIỆC TRƯỞNG KÊNH ĐẠI LÝ Bộ phận Phòng bán hàng Chức danh Trưởng kênh đại lý Mã công việc BH-TKĐL Cán bộ quản lý trực tiếp Trưởng phòng bán hàng Trách nhiệm: Doanh thu bán hàng: Chịu trách nhiệm mục tiêu doanh thu được giao. Lập kế hoạch thực hiện theo chỉ […]

MÔ TẢ CÔNG VIỆC TRƯỞNG PHÒNG BÁN HÀNG

MÔ TẢ CÔNG VIỆC TRƯỞNG PHÒNG BÁN HÀNG Bộ phận Phòng bán hàng Chức danh Trưởng phòng bán hàng Mã công việc BH-TP Cán bộ quản lý trực tiếp Giám đốc bán hàng Trách nhiệm : Quản trị đội ngũ chào hàng: Huấn luyện nhân viên chào hàng, Thiết lập các tiêu chuẩn về kết […]

MÔ TẢ CÔNG VIỆC GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH

MÔ TẢ CÔNG VIỆC GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH Bộ phận Chi nhánh Chức danh Giám đốc chi nhánh Mã công việc BH-GDCN Cán bộ quản lý trực tiếp Giám đốc bán hàng    1.Trách nhiệm: –     Chịu trách nhiệm sử dụng , quản lý, bảo toàn và phát triển vốn, tài sản được Công […]

MÔ TẢ CÔNG VIỆC GIÁM ĐỐC BÁN HÀNG

MÔ TẢ CÔNG VIỆC GIÁM ĐỐC BÁN HÀNG Bộ phận Bán hàng Chức danh Giám đốc bán hàng Mã công việc BGD Cán bộ quản lý trực tiếp Giám đốc công ty Trách nhiệm: Đảm bảo mục tiêu doanh thu: Thiết lập các mục tiêu kinh doanh bằng việc dự đoán và phát triển các […]

MÔ TẢ CÔNG VIỆC QUẢN LÝ THƯƠNG HIỆU

MÔ TẢ CÔNG VIỆC QUẢN LÝ THƯƠNG HIỆU Bộ phận Marketing Chức danh Nhân viên thương hiệu Mã công việc MKT-NV TH Cán bộ quản lý trực tiếp Giám đốc Marketing Nhiệm vụ, quyền hạn: Làm việc với nhà tư vấn để xây dựng chiến lược thương hiệu cho hệ thống. Đề xuất những thay […]

MÔ TẢ CÔNG VIỆC PHỤ TRÁCH TRUYỀN THÔNG

MÔ TẢ CÔNG VIỆC PHỤ TRÁCH TRUYỀN THÔNG Bộ phận Marketing Chức danh Nhân viên truyền thông Mã công việc MKT-NV TT Cán bộ quản lý trực tiếp Giám đốc Marketing Nhiệm vụ, quyền hạn: Xây dựng quan hệ với báo chí, truyền thông, các đối tác có liên quan. Là đầu mối của công […]