Cách tạo Mục lục trong Google Docs (Tài liệu)

Cách nhập tài liệu Word vào Google Documents

Thêm mục lục vào tài liệu của bạn là một cách hữu ích để hiển thị cho người đọc từng chủ đề / chương được liệt kê bên trong tệp của bạn. Khi bạn tạo mục lục trong Google Documents, nó sẽ tự động tạo một mục lục và thêm các liên kết chuyển đến từng phần mà chúng tham chiếu khi được nhấp vào, cho phép truy cập nhanh vào các phần cụ thể của tài liệu của bạn.

THAM KHẢO ĐĂNG KÝ ỨNG DỤNG NÓI TIẾNG ANH TỐT NHẤT

Đăng ký

Cách tạo Mục lục trong Google Tài liệu

Đặt điểm chèn trong tài liệu của bạn ở nơi bạn muốn mục lục đi đến. Thông thường, các bảng nội dung xuất hiện sau tiêu đề ban đầu nhưng trước phần giới thiệu hoặc nội dung tài liệu của bạn.

Nhấp vào “Chèn”, trỏ tới “Mục lục”, sau đó nhấp vào một trong hai tùy chọn được cung cấp. Tùy chọn đầu tiên là một mục lục văn bản thuần túy với các con số ở phía bên phải. Tùy chọn thứ hai không sử dụng số trang mà thay vào đó sẽ chèn các siêu liên kết chuyển đến phần được ghi chú. Đầu tiên là dành cho các tài liệu bạn sẽ in, thứ hai dành cho các tài liệu để xem trực tuyến.

Lưu ý rằng để tạo mục lục được tạo tự động liên kết đến các phần cụ thể trong tài liệu của bạn, bạn phải định dạng từng chương — hoặc tiêu đề — bằng cách sử dụng kiểu đầu có sẵn của Google Tài liệu. Điều này cho phép Tài liệu biết cách điền vào bảng thêm các liên kết có thể nhấp.

Mỗi kiểu tiêu đề được xử lý hơi khác nhau trong mục lục. Ví dụ: kiểu Tiêu đề 1 biểu thị mục nhập cấp cao nhất trong mục lục. Các tiêu đề sử dụng kiểu Tiêu đề 2 được coi là phần phụ và xuất hiện thụt vào bên dưới kiểu Tiêu đề 1 trước đó trong bảng. Tiêu đề 3 là một tiểu mục của Tiêu đề 2, v.v.

Để xóa mục lục, hãy nhấp chuột phải vào nó và chọn “Xóa Mục lục”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *