MÔ TẢ CÔNG VIỆC KẾ TOÁN TRƯỞNG TRONG DOANH NGHIỆP

MÔ TẢ CÔNG VIỆC KẾ TOÁN TRƯỞNG

I/ Thông tin chung:

Vị trí Thời gian làm việc
Bộ phận
Quản lý trực tiếp

II/ Mục đích công việc

Chịu trách nhiệm về các báo cáo tài chính của công ty.

 

III/ Nhiệm vụ cụ thể:

  • Tổ chức hệ thống kế toán của doanh nghiệp để tiến hành ghi chép, hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong hoạt động vận doanh của Cty, trên cơ sở không ngừng cải tiến tổ chức bộ máy và tuân thủ Pháp lệnh kế toán thống kê.
  • Thiết lập đầy đủ và gửi đúng hạn các báo cáo kế toán, thống kê và quyết toán theo qui định của Nhà nước và Điều lệ Công ty.
  • Hoạch định, tổ chức, kiểm tra, duy trì và đổi mới theo hướng hiệu quả các nghiệp vụ kế toán quản trị.
  • Tổ chức phổ biến và hướng dẫn thi hành kịp thời các chế độ, thể lệ tài chánh, kế toán do Nhà nước ban hành cho các cấp thừa hành thuộc hệ thống kế toán – thống kê .
  • Kiểm tra việc bảo quản, lưu trữ các tài liệu kế toán.
  • Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, xây dựng đội ngũ kế toán viên của Công ty.
  • Thực hiện quản lý hoạt động ngân sách của doanh nghiệp.
  • Hoạch định và đưa ra những quyết định tài chánh ngắn hạn.

IV/ Tiêu chuẩn:

Trình độ học vấn Tốt nghiệp Đại học
Trình độ chuyên môn Kế toán, tài chính, quản trị
Trình độ ngoại ngữ Tiếng Anh – Trình độ C trở lên
Kinh nghiệm thực tế 02 năm
Yêu cầu khác Am hiểu lĩnh vực quản trị, ngoại giao.

Giỏi trong các lĩnh vực của kế toán, tài chính, thống kê.

DOWNLOAD Mô tả công việc Kế toán Trưởng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *