Cách sử dụng hàm TRUNC trong Excel

Cách chuyển đổi tiền tệ trong Microsoft Excel

Có nhiều cách trong Excel để xóa dấu thập phân và rút ngắn giá trị số. Trong bài viết này, chúng tôi giải thích cách sử dụng hàm TRUNC và điều gì làm cho nó khác với các kỹ thuật khác.

Hàm TRUNC là gì?

Hàm TRUNC cắt bớt một số thành một số vị trí thập phân được chỉ định. Yếu tố quan trọng làm nên sự khác biệt của TRUNC so với các hàm loại bỏ chữ số thập phân khác là hàm TRUNC không làm tròn giá trị. Nếu bạn sử dụng TRUNC để xóa tất cả các số thập phân khỏi giá trị 4,68, kết quả là 4.

Hàm TRUNC yêu cầu hai phần thông tin:

= TRUNC (số, [chữ số])

Số là giá trị bạn muốn cắt bớt. Chữ số là số chữ số bạn muốn cắt bớt giá trị. Phần chữ số là tùy chọn và nếu không được trả lời, TRUNC sẽ xóa tất cả các chữ số thập phân.

Cách sử dụng hàm TRUNC

Hãy xem các ví dụ về hàm TRUNC với một số dữ liệu mẫu. Ví dụ dưới đây sử dụng hàm TRUNC sau.

= TRUNC (A2)

Nếu bạn không chỉ định cắt bớt bao nhiêu chữ số, tất cả các vị trí thập phân sẽ bị xóa.

Ví dụ về hàm TRUNC đầu tiên

Bạn có thể thấy với giá trị trong ô A2 rằng hàm TRUNC không áp dụng bất kỳ cách làm tròn nào. Nó chỉ đơn giản là cắt bớt số thành 411.

Hãy xem một ví dụ khác. Lần này chúng ta sẽ giảm các giá trị xuống hai chữ số thập phân.

= TRUNC (A2,2)

Hàm TRUNC đến hai chữ số thập phân

Hàm TRUNC sẽ không hiển thị thêm số thập phân nếu bạn yêu cầu nó hiển thị nhiều hơn số bạn có.

Lấy ví dụ sau và hãy cắt nó thành hai chữ số thập phân.

= TRUNC (A2,2)

Không có số thập phân thừa nào được TRUNC hiển thị

Giá trị trong ô A4 được giảm xuống hai chữ số thập phân, nhưng các giá trị trong A2 và A3 vẫn giữ nguyên vì chúng đã có ít hơn hai chữ số thập phân.

Nếu bạn muốn hiển thị hai số thập phân, các ô sẽ cần được định dạng để buộc phải hiển thị chúng.

Xóa thời gian khỏi dấu ngày-giờ

Một ví dụ hữu ích về TRUNC là xóa thời gian khỏi dấu ngày và giờ trong Excel.

Hãy tưởng tượng có các dấu ngày và giờ sau đây, nhưng chúng ta chỉ muốn ngày trong một cột để phân tích.

Dữ liệu mẫu ngày và giờ

Công thức sau đây sẽ hoạt động để loại bỏ thời gian.

= TRUNC (A2)

Thời gian bị xóa khỏi một ngày trong Excel

Mặc dù thời gian bị xóa, các ô kết quả sẽ vẫn chỉ cần được định dạng là ngày tháng.

Sử dụng TRUNC để rút ngắn số

Đây là một kỹ thuật hiếm gặp, nhưng cần biết rằng hàm TRUNC cũng sẽ chấp nhận các số âm cho đối số chữ số. Khi bạn sử dụng một số âm, công thức sẽ cắt bớt các số ở bên trái dấu thập phân. Tuy nhiên, nó không thay đổi số lượng chữ số. Nó sẽ thay thế chúng bằng các số 0.

Hãy xem ví dụ sau.

= TRUNC (A2, -1)

Nhập các chữ số trừ cho đối số thứ hai

Bạn có thể thấy trong mỗi ví dụ, số 0 được sử dụng để thay thế số đã bị xóa ở bên trái của dấu thập phân.


Có nhiều cách trong Excel để xóa các vị trí thập phân, tuy nhiên, hầu hết các cách này sẽ áp dụng một số cách làm tròn. Điểm mạnh của hàm TRUNC là nó không làm tròn các giá trị và chỉ đơn giản là rút ngắn chúng đến số lượng vị trí thập phân được chỉ định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *