Cách thêm và xóa nhận xét Comment trong Word

Cách tạo viền trang trong Microsoft Word

Để lại nhận xét trong tài liệu Word là một cách hay để để lại phản hồi về một phần bạn đang xem xét. Nếu vấn đề bạn nhận xét đã được giải quyết, bạn có thể xóa ghi chú để giữ cho mọi thứ trông sạch sẽ. Đây là cách thực hiện.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *