Cách xóa trang trong Microsoft Word

Cách tạo viền trang trong Microsoft Word

Nếu bạn muốn xóa một trang có chứa văn bản, đồ họa hoặc nội dung khác trong tài liệu Microsoft Word hoặc nếu bạn muốn loại bỏ trang trắng trống đó ở cuối báo cáo của mình, nó sẽ không hiển thị đi, đây là cách thực hiện.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *