Cách tự động điều chỉnh kích thước ảnh trong PowerPoint

PowerPoint có thể tự động thay đổi kích thước hình ảnh để phù hợp với hình dạng. Bạn cũng có thể thay đổi kích thước nhiều hình ảnh đã có trong bản trình bày của mình để tất cả đều có cùng kích thước. Đây là cách nó hoạt động.

Tự động định kích thước hình ảnh để vừa với hình dạng

Trước tiên, hãy tiếp tục và mở một bản trình bày PowerPoint mới và chèn một trang chiếu mới có hộp nội dung trong đó. Bạn có thể làm như vậy bằng cách nhấp vào “Trang trình bày mới” trên tab “Chèn” và chọn một trong các mẫu trang trình bày. Chúng tôi sẽ chọn “Tiêu đề và Nội dung” trong ví dụ này. Bạn cũng có thể chèn hộp nội dung hoặc hình dạng vào bất kỳ trang chiếu hiện có nào.

Chèn trang trình bày mới

Tiếp theo, thay đổi kích thước hộp nội dung bằng cách nhấp và kéo các góc.

Khi bạn hài lòng với kích thước, hãy nhấp vào biểu tượng “Hình ảnh”.

Chèn hình ảnh

Định vị hình ảnh bạn muốn và nhấp vào “Chèn”.

chèn hình ảnh thực tế

PowerPoint thay đổi kích thước hình ảnh để vừa với hộp nội dung.

Thay đổi nhiều hình ảnh để có cùng kích thước

Bây giờ, hãy giả sử bạn đã chèn một số hình ảnh và chúng đều có kích thước khác nhau. Để làm cho tất cả chúng có cùng kích thước, trước tiên, hãy chọn tất cả các hình ảnh bằng cách giữ ctrl và nhấp vào từng hình ảnh lần lượt.

chọn hình ảnh

Đi tới tab “Định dạng” trong “Công cụ hình ảnh”.

định dạng công cụ hình ảnh

thay đổi kích thước hình ảnh

Khi bạn nhập một số vào hộp chiều cao hoặc chiều rộng, hộp còn lại sẽ tự động chèn một số tương ứng. Sau khi bạn hoàn tất, hãy nhấn Enter. Bạn sẽ nhận thấy tất cả các hình ảnh đã được thay đổi kích thước để giống nhau.

thay đổi kích thước hình ảnh

Thay đổi kích thước nhiều hình ảnh cùng một lúc

Nếu bạn có các hình ảnh có kích thước khác nhau được chèn vào trang chiếu của mình và bạn không muốn đặt tất cả chúng cùng kích thước, nhưng bạn muốn thay đổi kích thước tất cả chúng cùng một lúc, hãy chọn tất cả các hình ảnh bằng cách giữ Ctrl và nhấp vào từng hình ảnh lần lượt . Sau khi được chọn, hãy lấy góc và kéo các hình ảnh.

 

Mặc dù chúng tôi hiểu rằng luôn có những cách nhanh hơn để đạt được một số nhiệm vụ nhất định, nhưng chúng tôi muốn cho bạn thấy rằng cũng có những cách khác nhau để xử lý chúng. Mặc dù có thể dễ dàng để bạn chỉ cần chèn một hình ảnh và thay đổi kích thước hình ảnh sau khi đã được chèn, nhưng bạn luôn biết các tùy chọn của mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *