Cách tạo Lưu đồ trong Word

Cách thêm danh sách thả xuống vào tài liệu Word

Microsoft Word cung cấp các công cụ tích hợp để tạo và sắp xếp các loại lưu đồ khác nhau. Bạn có thể tạo lưu đồ của riêng mình bằng cách sử dụng các hình dạng khác nhau và SmartArt. Đây là cách để làm điều đó.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *