MCSA 2012 – NTFS Permission: phân quyền truy cập NTFS

Quản trị server bao gồm quản trị rất nhiều tài nguyên và dịch vụ. Bài viết hôm nay đề cập đến vấn đề NTFS Permission: phân quyền truy cập trên máy chủ window server. Rõ ràng việc nắm vững ý nghĩa cũng như quyền truy cập tập tin, thư mục theo định dạng NTFS rất quan trọng. Bởi nó không trị quyết định việc user sẽ thao tác như thế nào mà còn quyết định tài nguyên chia sẻ trên mạng như thế nào.

Tải ứng dụng Viettel Money – Chuyển tiền và mua bán

XEM THÊM: Dịch vụ cho thuê máy chủ tại SCTT

Ở các bài học trước, bạn đã biết cách cài đặt máy chủ ảo Window Server 2012 trên Vmware. Sau đó học cách tạo các user trong hệ thống bằng dòng lệnh. Tiếp theo bạn học cách quản lý Local Policy – quản lý chính sách nội bộ trên windows server

Ở bài học ngày hôm nay bạn sẽ tìm hiểu về NTFS và các quyền truy cập tập tin thư mục. Bên cạnh đó là các share permission để quản lý tài nguyên chia sẻ trên mạng nội bộ nhé.

I. NTFS Permission: quyền truy cập tập tin, thư mục trên máy chủ window Server

Ok, bây giờ bạn cần nắm một số ý nghĩa với các quyền NTFS cơ bản nhé.

Bạn hãy tạo 1 thư mục bất kỳ và bấm phải chuột chọn Property. Sau đó qua tab Security để xem các quyền NTFS nhé

Standard permission

 • Full control: toàn quyền
 • Modify: thay đổi nội dung
 • Default permission (file nào cũng có):
  • Read + executive: đọc và thực thi
  • List folder: xem nội dung thư mục
  • Read: chỉ đọc
  • Write: thêm nội dung
NTFS Permission
thẻ security của thư mục abc

Special permission

 • Traverse: truy cập và thực thi một thư mục (mặc dù không được mở thư mục)
  • Read extend attribute
   • Compress: nén tập tin
   • Encrypt: mã hóa tập tin
   • Chỉ được 1 trong 2, không đồng thời
NTFS Permission 01
Special permission
Read extend attribute

Thực tập kiểm tra các NTFS permision của tập tin và thư mục

Chúng ta cần chuẩn bị một chút xíu

tạo ra 4 user mới
NTFS Permission 42
kiểm tra các user đã được tạo
NTFS Permission
tạo ra 3 thư mục a, b, c

Phân quyền cho user U1

NTFS Permission 02
NTFS Permission 44
thêm user u1 vào quản lý thư mục
NTFS Permission 03
mặc định u1 có 3 quyền cơ bản

Bấm chọn advanced để vào phân quyền nâng cao. Chọn U1, chọn “disable inheritance” để bỏ thừa kế quyền từ thư mục cha.

NTFS Permission 45

Chọn “convert inherited permission…

NTFS Permission 47

Tạo thư mục Data trong ổ đĩa C

NTFS Permission 48

Chọn thư mục data, chọn Property, chọn thẻ Security

NTFS Permission 04

chọn users, và thử remove nhưng sẽ không được.

Lý do chúng ta muốn remove group users là để có thể cấp quyền cho các user chỉ định u1,u2,u3,u4 và các user khác sẽ ko có quyền trên thư mục data này

Vũ i Tờ’s Blog

NTFS Permission 49
cửa sổ thông báo không thể remove users

Trường hợp chúng ta vẫn muốn xóa group users thì phải bỏ tính năng thừa hưởng quyền của group đó đi nhé mới xóa được.

Bấm chọn advanced để vào phân quyền nâng cao. Chọn users, chọn “disable inheritance” để bỏ thừa kế quyền từ thư mục cha.

NTFS Permission 50

Chọn “convert inherited permission…

NTFS Permission 51

Giờ chúng ta sẽ thêm 4 user vừa tạo vào để quản lý thư mục data

NTFS Permission 06

Cấp quyền theo hình nhé

NTFS Permission 52
user u1
user u2
user u3
user u4

Quyền thừa hưởng

 • Chịu ảnh hưởng bởi quyền cấp cao hơn,
 • Tuy nhiên có thể bỏ được ảnh hưởng quyền để ko còn chịu ảnh hưởng nữa

II. Phân biệt quyền NTFS Permission

 • Full control: tạo, sửa, xóa thay đổi quyền của người khác thoải mái
 • Modify: tạo, sửa, xóa thay đổi quyền của mình, không thay đổi của người khác được
 • Write: tạo, sửa, xóa thay đổi quyền của những gì mình tạo ra thôi

Chiếm, trả quyền chủ sở hữu

Chuẩn bị

 • Thư mục phim1 → tạo file abc.txt → u1 bỏ hết quyền user khác
 • Thư mục phim2 → tạo file 123.txt

Chú ý: khi chiếm quyền xong → u1 mất quyền còn nhóm user được add vào.

Trả quyền

Mở property thư mục phim 1, chọn tab Security

Chọn Advanced, chọn continue

NTFS Permission 08

Gõ Administrator, chọn Check Names

Chọn “replace owner on ….

chọn Yes để chấp nhận
Chọn ok đóng cửa sổ

Đăng nhập vào user u1, để kiểm tra, mở file abc trong thư mục phim 1.

U1 đã bị cấm truy cập. Wow

Giờ trả lại quyền quản lý thư mục cho U1 nhé

Đăng nhập lại administrator

vào advaced thư mục phim 1
thêm u1 vào
NTFS Permission 09
chọn “replace owner…”

Phân quyền U2 chiếm quyền kiểm soát thư mục phim 3

mở advanced
thêm u2 vào
chọn “replace owner…”

Thiết lập cho u2 được quyền full control

Xóa hết các user khác chỉ để lại U2 quản lý thư mục phim 3 thôi

Sau khi đã chiếm quyền và xóa hết các user khác thì chỉ còn lại U2 thôi

III. Share Permission

 • Full / Change / Read: đây là 3 quyền cơ bản của Share Permission
 • Khi user truy cập tài nguyên qua mạng sẽ bị ảnh hưởng cả 2 quyền. NTFS + Share Permission
 • Tổng hợp quyền: user sẽ bị ảnh hưởng các quyền là giao giữa NTFS và share Permission
  • TH1: share: full + ntfs : read → Read
  • TH2: share: read + ntfs: full → Read

Để các quyền không bị thay đổi khi user từ xa truy cập (share) hay truy cập tại chỗ (ntfs) thì nên làm như sau. Ntfs: các quyền cần cấp + share : Full – Cái này quan trọng lắm à nha.

Vũ i Tờ’s blog

Một số lưu ý khi phân quyền NTFS Permission

 • Share Permission:
  • Đối với server không hạn chế số lượng user truy cập đồng thời (lên đến 167777216 người)
  • Win 10,8,7: chỉ cho phép 20 user truy cập đồng thời

Network access (trong policy)

 • Client truy cập vào server theo dạng \\Ip server (xác thực bằng user/pass)
 • Classic – Điều kiện:
  • User guest: disable
  • Tất cả các user phải có pass
 • Guest: điều kiện
  • User guest phải enable
  • Máy share file không có password
  • Chỉnh Policy
 • Share ẩn:
  • Thêm dấu $ phía sau sharename → sẽ tạo ra share ẩn
  • Chỉ ai biết sharename mới vào được
 • Share bằng lệnh (command line)
  •               (sharename)   (đường dẫn tuyệt đối)     (quyền và đối tượng)
  • Net share “phongIT” = “c://phong IT” /grant: everyone, full
  • Muốn share ẩn thì thêm $ sau sharename$

Quản lý Folder Share (chỉ có từ window server 2008)

 • Mở: server manager → shares → thư mục share → setting → enable access-base enumeration (chỉ thấy thư mục được share)

Map network driver

Ánh xạ một thư mục mạng thành 1 ổ đĩa trên máy local

 • Command line: cmd → enter
 • Lệnh Map: net use M: \\IP máy share\data → enter
 • Lệnh disconnect: net use M: /delete → enter

IV. Bài tập kiểm tra share thư mục

uwDVpdTHc lM3sn2idGq T3QSPxf97kHoBYtiLNFy4z10 wLD73F8Y4L 90jSMBPq EJIMFf89sxJAKg7wLb0mg1nbH sbg71 OAofivZ4N242MQhJ5UDZMR 4v45iYrjnFX2jEJ
chọn thư mục data, phải chuột chọn Share
ygW2mjLoT7E8jAzIzUxKEOJQHkX4yAKYTEOXRZLcfgysmN90y9swbWfLsPdZHnAKHglXIz95 LV3BnnywZ M4qqYo0tFo
chọn Advanced Sharing
aYclQyew7odk9e9LHSmTkF9pILaKOKg6yQ06yv1nMa6tLcKeNCiatDrlThh7pf0d6FBNdjScsyqKZwjOBOOnUj5
Share permission chọn Read nhé

Truy cập thư mục chia sẻ data

Wpy5FdKwa8JDaRBYCYk SAdQuAB qY5Zz4yq y6IotqgJ7pAbglMq3A8DA9pyUBNKicH oD xiR6

Network access (trong policy)

vonRTK70QaLVmcagsNB2X50ZgyNL2KxvxbdiHBXFuRv0DV49bvJpQpJH2Tq6XhEsQRQyy nDKhn5RyqLpEIKmcVx5TjVEE 4EV407rLJEl92cDS3Bk8YFGrHWhAMzhY5D7KUSlH
pwSbl1ElSvl6aH TLO7YWQnfmrVN9Z4a2mckz e0LnWYrCeCKdQ1FnYKcas1vZytoxjuA qOQC ph9iGUJkYeKYCk Qz UNOKQVvE8pR
eyg6IjfTGsV4AU0FTjmLgWFD5QW8k3 oKfPd3 NkcaiPE2qmZndZjb2WURLvRCX8fnUO2eTUzLPBPz7BFkyPuHOp8EQGaqbBs 44khwbAl8SuvH1oDlMtcj7LdWc9 9Pi6c hCk

Share ẩn

BpMbr3xRh2alY9WbrLIoi3HrfHzwQr9NCYxSb WjlybzVK4yEVC4QT4tqS0CE eyiJmELVoh10uw0aMh07GdF3MPnE5pPQIcgSEK ntW78NJ xyuoJayB2ZNTidrvYjhVtS pU
mZSFG6FtYl5 lp1KbXAqcAjUNjYDKA0ySFdLQjH6Bo0arFNOUDIYqSQNkjdW6xp5bN7 YT2YIeiGJPD31f7fDEcUV8cmHF123rNdTdR79DBuzUL6igbLqIgan55U4ibLyEWd lwy
YGC6QOJTGuqo9kbO0vTKgu9cgWPtLt4NKbAMTx1qONbDrZjbJFOeDMVM1eIi3fK2dg8 9B999uloaASkGkxQD8FhNmfyy1r14CtCPYigocNIZLZ4r1CLJNCurON T1butFzO8IhT
5pBSK aEt4 GEIlVTg9RmPggXZMgbKDit0hJsHjTUJCnAIP0o3hq4
7yuIjMuVvmqycCuO2Z3hXnrO0ZwRDpyNt566O
UwobdtRzlo4pDX3oGfrJdEfB81NEOouqC KWuQ1BZlBFvQ8EOB7sAd

Share bằng lệnh (command line)

Ti6LQGIo3uZ0wStks0JUkRwAkLfAu8c KCWefpb f0Du9Vyl83S4w FbLhKzFjiXQf4lAQdC0ZtERXxgmHzHLAzAJ3if1Y8BvUUmLi5iDg9DQ2uvCB8 RtPF47 oIzs9oCMaL0QZ
pjpIr90GlSG4AwGh5G2jpYLaLWBSyA3VXviy KijZm2nZiAvTFvLfM4EmBMcN21bh4TMNHlSoG3 Nr5 Nfqz8GfZ1jGG8MQtibOjSAav4Ml03WgUAa6NTaKiKSTUNO8YLjR6URNc

Quản lý Folder Share (chỉ có từ window server 2008)

9c2 S4XKOeLBWcQ4BYzAuDECc
lNXpLPodFo1NX3HFDwl 5LYGQp1FGxOQn72
bVQEsm5fOwF9E glqKbijKcqJ j5Aztz7oGndWNvPOOi9lyH7XesdgHljPaSBGFfL8khJCq8oygm5udjlxNYJCt
cLABytOU PNMicHicSFcWyXr3bSxxxlQk3MOPPmlxoFNjr2ASQFC1qmHTeTtgefIo3WhSdtyAWNu0LWqe7yRGsEKxPfsosPZ3hYE KPIlD veyNYgjB8sDKTWNyzy S76J1eobYg
9BdbRaGAYxh5XtAQixEEfU4DzrtN77y7NWHl4ZmIth8eD rd7d8WoBuT5BgBvgxaxcb7Ex7cCqahkLOlcMK cNQWVqvb MRiJoQL6k4HBktrF1ZQQWjfeupQ1XEf5 R9oDEw5JFy
weq1As6zzBSvtS0rj0vQ JUaH4hqYC7mosaY5sxxAyIddFso guF58VAIcExs0RT0 w uTy9NENNVz8KW7zXppk55f4qG ioNTwtiTrHGvuDvhNyprr7ZtD2YSlpUloG2uo5ZRu
foCacqbm1AsG InpbObr4I0sNb7ADPzFG 9BFnodOva4QM9hF7MJwF5mCXMjYHO6OGUQ43kuA vo5MtxjRx4 9CXNI zjmrXI28s7nVSyfKsUF1nf0uON VDPWjKg6dkTX qhRsA
NTFS Permission 69
NTFS Permission
5sqhW0UvQcHtXVRGovijy9 FFSUy3B4aSmZonr5Hn8C3 vkVq8Kw9i88AG3Q8UCF Ei1Juwj3z0CNtCAAd6tbobdNb oH51TE2phZaLBPBWSk3cCfClr2yd26SLrgaM5z28sSa5
NTFS Permission
NTFS Permission
NTFS Permission 17 - vuimoingay.vn
fRigiZ nQZUWrKLQXwy b2H2 fRoQO97AkUTti6vZzaSEB0DmhKEOsUJzmAcZlwqgqGtHioyVxbi OolA7T jvcNwm d8
NTFS Permission 16
NTFS Permission 10
NTFS Permission 11
NTFS Permission
NTFS Permission
NTFS Permission
NTFS Permission 13
NTFS Permission 25

THAM KHẢO ĐĂNG KÝ ỨNG DỤNG NÓI TIẾNG ANH TỐT NHẤT

Đăng ký

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *