Cách thêm hoặc trừ thời gian trong Microsoft Excel

Cách tìm và đánh dấu sự khác biệt của hàng trong Microsoft Excel

Nếu bạn sử dụng Microsoft Excel để theo dõi thời gian, có thể bạn sẽ cần phải nhận được các thông số cuối cùng. Bạn có thể thêm giờ và phút để xem tổng thời gian đã sử dụng hoặc trừ thời gian bắt đầu và kết thúc để xem lượng thời gian đã làm việc.

Thêm thời gian trong Microsoft Excel

Bạn có thể đang theo dõi thời gian bạn dành để thực hiện một nhiệm vụ hoặc dự án. Khi công việc đó hoàn thành, bạn sẽ muốn có tổng thời gian bạn đã bỏ ra. Cho dù đối với hồ sơ của riêng bạn hay để thanh toán cho khách hàng, bạn có thể sử dụng kết hợp các công thức và định dạng để có được tổng thời gian chính xác.

Định dạng các ô cho Giờ và phút

Lưu ý rằng chúng tôi sẽ sử dụng cấu trúc H: MM để luôn nhất quán với việc hiển thị giờ và phút. Mặc dù Excel sẽ nhận ra điều này khi bạn nhập dữ liệu của mình, nhưng bạn có thể đảm bảo điều này bằng cách định dạng các ô của mình.

Chọn các ô chứa các mục nhập của bạn và nhấp chuột phải và chọn “Định dạng ô” hoặc chuyển đến tab Trang đầu, nhấp vào “Định dạng” trong ruy-băng và chọn “Định dạng ô”.

Trên tab Trang đầu, bấm Định dạng, Định dạng Ô

Trong cửa sổ Định dạng Ô, hãy đảm bảo rằng bạn đang ở trên tab Số. Chọn “Tùy chỉnh” làm Danh mục. Sau đó, chọn “h: mm” từ danh sách hoặc nhập định dạng vào hộp Loại.

Chọn định dạng giờ phút

Nhấp vào “OK” để áp dụng định dạng cho các ô.

Thêm thời gian bằng cách sử dụng một công thức

Nếu bạn chỉ có một vài mục nhập, bạn có thể nhập một công thức nhanh để thêm các giờ và phút đó.

Chọn ô mà bạn muốn dành thời gian của mình. Nhập công thức sau, thay thế các tham chiếu ô bằng của riêng bạn.

= F2 + F3

Nhấn Enter để áp dụng công thức và bạn sẽ thấy tổng số giờ và phút của mình cho các mục nhập đó.

Thêm công thức để thêm thời gian

Thêm thời gian bằng cách sử dụng hàm Sum

Nếu bảng theo dõi thời gian của bạn chứa nhiều mục nhập, thì sử dụng hàm SUM là cách dễ dàng nhất.

Chọn ô ở cuối mục nhập. Chuyển đến tab Trang chủ và nhấp vào “Tổng” (trước đây có nhãn là “Tự động cộng”).

Trên tab Trang chủ, bấm Tổng

Excel sẽ nhận ra các ô mà bạn muốn sử dụng. Nếu không, chỉ cần kéo qua các ô chứa thời gian của bạn để điền công thức và nhấn Enter.

Chọn các ô cho công thức

Tổng số giờ và phút

Định dạng thời gian sử dụng 24 giờ

Khi bạn thêm các mục nhập sử dụng thời gian 24 giờ, rất có thể bạn sẽ nhận được tổng số không chính xác. Để tránh điều này, bạn có thể định dạng ô chứa kết quả.

Chọn ô chứa công thức. Nhấp chuột phải và chọn “Định dạng ô” hoặc chuyển đến Trang chủ> Định dạng> Định dạng ô.

Trong cửa sổ Định dạng Ô, hãy đảm bảo rằng tab Số được chọn. Chọn “Tùy chỉnh” làm Danh mục và chọn “[h]: mm; @” từ danh sách hoặc nhập định dạng vào hộp Loại.

Chọn định dạng giờ mở rộng phút

Nhấp vào “OK” để áp dụng định dạng cho ô. Sau đó, bạn sẽ thấy kết quả chính xác cho các mục nhập sử dụng thời gian 24 giờ.

Tổng số giờ và phút sử dụng trong 24 giờ

Trừ thời gian trong Microsoft Excel

Một cách tiện dụng khác để theo dõi thời gian trong Excel là với thời gian bắt đầu và kết thúc. Điều này cũng có thể áp dụng cho một dự án hoặc có thể là một bảng chấm công cho công việc của bạn. Với các bước này, bạn có thể xác định số giờ làm việc.

Định dạng các ô cho thời gian

Giống như khi thêm giờ và phút, tốt nhất là đảm bảo rằng các ô cho mục nhập của bạn được định dạng chính xác. Trong trường hợp này, bạn sẽ định dạng chúng thành thời gian, chẳng hạn như 4:30 sáng

Trong cửa sổ Định dạng Ô, trên tab Số, chọn “Thời gian” làm Danh mục. Chọn “1:30 chiều” cho định dạng giờ và phút.

Chọn định dạng giờ phút, giờ trong ngày

Nhấp vào “OK” để áp dụng định dạng cho các ô của bạn.

Trừ thời gian của bạn

Chọn ô mà bạn muốn kết quả của mình và nhập công thức sau, thay thế các tham chiếu ô bằng tham chiếu của riêng bạn.

= C2-B2

Nhấn Enter để áp dụng công thức.

Tiếp theo, bạn có thể cần phải định dạng ô theo giờ và phút để hiển thị tổng thời gian đã sử dụng. Theo mặc định, kết quả của bạn có thể hiển thị theo thời gian trong ngày.

Nhập công thức để trừ số lần

Chọn ô chứa công thức, nhấp chuột phải và chọn “Định dạng ô” hoặc chuyển đến Trang chủ> Định dạng> Định dạng Ô.

Trong cửa sổ Định dạng Ô, trên tab Số, chọn “Tùy chỉnh” làm danh mục. Chọn “h: mm” hoặc nhập nó vào hộp Loại và nhấp vào “OK”.

Chọn định dạng giờ phút

Sau đó, bạn sẽ thấy số giờ và phút thích hợp cho thời gian đã sử dụng.

Định dạng chính xác hiển thị giờ và phút

Nếu bạn đang làm việc với ngày cộng với thời gian, hãy xem cách thực hiện của chúng tôi để thêm hoặc trừ ngày trong Microsoft Excel !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *